سومین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل
تاریخ برگزاری : ۲۵ آبان ۱۴۰۲
برگزار کننده : دانشگاه فردوسی مشهد
محل برگزاری : دانشگاه فردوسی مشهد
گروه : مدیریت
 اولین کنفرانس ملی پژوهش و نوآوری در هوش مصنوعی The First National Conference on Research and Innovation in Artificial Intelligence
تاریخ برگزاری : ۲۵ مهر ۱۴۰۲
برگزار کننده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج با همکاری معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی
محل برگزاری : کرج- رجایی شهر-بلوار موذن- دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
گروه : فنی و مهندسی
پژوهش های کاربردی در فراورده های طبیعی، طب ایرانی و مکمل
تاریخ برگزاری : ۱۱ آبان ۱۴۰۲
برگزار کننده : دانشگاه ع پ مازندران
محل برگزاری : مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم
گروه : علوم پزشکی
گردشگری، فرهنگ، تمدن و تاریخ
تاریخ برگزاری : ۳۰ شهریور ۱۴۰۲
برگزار کننده : دانشگاه لرستان
محل برگزاری : دانشگاه لرستان
گروه : علوم انسانی
اولین همایش ملی مطالعات کاربردی در حوزه های آموزش و پرورش عشایری
تاریخ برگزاری : ۰۱ تیر ۱۴۰۲
برگزار کننده : اداره آموزش و پرورش عشایر استان آذربایجان شرقی مستقر در کلیبر
محل برگزاری : استان آذربایجان شرقی-شهرستان کلیبر
گروه : علوم انسانی
سومین همایش ملی ارتقاء سلامت فرد، خانواده و جامعه
تاریخ برگزاری : ۰۴ خرداد ۱۴۰۲
برگزار کننده : مرکز تحقیقات سلامت جامعه با همکاری: دانشکده پرستاری، مامایی و اتاق عمل دانشکده دندانپزشکی دانشکده علوم ورزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان )
محل برگزاری : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
گروه : علوم پزشکی
سومین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو
تاریخ برگزاری : ۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۲
برگزار کننده : دانشگاه تهران
محل برگزاری : دانشگاه تهران
گروه : علوم پایه