شنبه، ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ - 03:07:42
 کنفرانس نیوز
ثبت نام در دانشگاه امام صادق(ع)
دانشگاه امام صادق(ع)
ثبت نام در دانشگاه امام صادق(ع)

ثبت نام در دانشگاه امام صادق(ع)

پردیس بین‌المللی در دانشگاه ایلام ایجاد می‌شود.
معاون آموزشی وزیر علوم در دانشگاه ایلام:
پردیس بین‌المللی در دانشگاه ایلام ایجاد می‌شود.

پردیس بین‌المللی در دانشگاه ایلام ایجاد می‌شود