مجتبی اسدپور:پنجمین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
تاریخ برگزاری : ۲۱ مهر ۱۴۰۲
برگزار کننده : دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان
محل برگزاری : دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان
گروه : علوم پزشکی
سومین همایش ملی برند در ورزش
تاریخ برگزاری : ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲
برگزار کننده : دانشگاه فردوسی مشهد
محل برگزاری : دانشگاه فردوسی مشهد
گروه : علوم انسانی
مسابقه کتابخواتی: کتاب  چرا مردم از آمریکا متنفرند؟
تاریخ برگزاری : ۱۲ بهمن ۱۴۰۱
برگزار کننده : اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی با همکاری معاونت فرهنگی و دانشجویی واحد سمنان
محل برگزاری : مجازی
گروه : علوم انسانی
مدل ها و روش های توانمند سازی گردشگری با محوریت استان لرستان
تاریخ برگزاری : ۱۰ اسفند ۱۴۰۱
برگزار کننده : دانشگاه لرستان و سازمان بسیج اساتید
محل برگزاری : استان لرستان، شهرستان خرم آباد، دانشگاه لرستان
گروه : علوم انسانی
دوازدهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
تاریخ برگزاری : ۰۴ خرداد ۱۴۰۲
برگزار کننده : مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
محل برگزاری : تهران، مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
گروه : علوم انسانی
همایش ملی شیمی دارویی و فیتوشیمی
تاریخ برگزاری : ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
برگزار کننده : دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان- انجمن گیاهان دارویی
محل برگزاری : کرمان- دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
گروه : علوم پایه
کنفرانس بین المللی پویایی شناسی و تفکر سیستمی
تاریخ برگزاری : ۱۴ دی ۱۴۰۱
برگزار کننده : دانشگاه الزهرا
محل برگزاری : میدان ونک، میدان شیخ بهایی، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، طبقه چهارم، اتاق ۴۰۲
گروه : مدیریت