عضویت در خبرنامه

اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، علوم ورزشی و تربیت بدنی (ISC)
تاریخ برگزاری : ۲۶ اسفند ۱۴۰۰
برگزار کننده : موسسه آموزش عالی ادیب مازندران و مرکز علمی تقدیس با مجوز رسمی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) و مجوز رسمي وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
محل برگزاری : موسسه آموزش عالی ادیب مازندران
گروه : علوم انسانی
ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سازه و زلزله
تاریخ برگزاری : ۲۸ مهر ۱۴۰۰
برگزار کننده : انجمن مدیریت و مهندسی توسعه فناوری
محل برگزاری : تهران
گروه : فنی و مهندسی
ششمین کنفرانس مطالعات مدیریت اقتصاد و حسابداری صنعت محور
تاریخ برگزاری : ۲۸ مهر ۱۴۰۰
برگزار کننده : انجمن مدیریت و مهندسی توسعه فناوری
محل برگزاری : تهران
گروه : مدیریت
ششمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و مدیریت شهری
تاریخ برگزاری : ۳۰ مهر ۱۴۰۰
برگزار کننده : سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی با همکاری دانشگاه جرجیا
محل برگزاری : دانشگاه جرجیا
گروه : فنی و مهندسی
ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق،الکترونیک و شبکه های هوشمند
تاریخ برگزاری : ۳۰ مهر ۱۴۰۰
برگزار کننده : سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی با همکاری دانشگاه جرجیا
محل برگزاری : دانشگاه جرجیا
گروه : فنی و مهندسی
 ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک ، مواد و متالورژی
تاریخ برگزاری : ۳۰ مهر ۱۴۰۰
برگزار کننده : سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی با همکاری دانشگاه جرجیا
محل برگزاری : دانشگاه جرجیا
گروه : فنی و مهندسی
هفتمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،اجتماعی و سبک زندگی
تاریخ برگزاری : ۳۰ مهر ۱۴۰۰
برگزار کننده : سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی با همکاری دانشگاه جرجیا
محل برگزاری : دانشگاه جرجیا
گروه : علوم انسانی