سیزدهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
تاریخ برگزاری : ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
برگزار کننده : مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
محل برگزاری : تهران، مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
گروه : علوم انسانی
دهمین کنفرانس بین المللی هوش مصنوعی و رباتیک
تاریخ برگزاری : ۱۰ اسفند ۱۴۰۲
برگزار کننده : دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
محل برگزاری : دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
گروه : فنی و مهندسی
سومین کنفرانس بین المللی تفکر سیستمی در عمل
تاریخ برگزاری : ۲۵ آبان ۱۴۰۲
برگزار کننده : دانشگاه فردوسی مشهد
محل برگزاری : دانشگاه فردوسی مشهد
گروه : مدیریت
همایش ملی امنیت غذایی، ایمنی غذایی و سلامت
تاریخ برگزاری : ۲۴ مهر ۱۴۰۲
برگزار کننده : موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی.
محل برگزاری : مشهد
گروه : علوم پزشکی
سومین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل
تاریخ برگزاری : ۲۵ آبان ۱۴۰۲
برگزار کننده : دانشگاه فردوسی مشهد
محل برگزاری : دانشگاه فردوسی مشهد
گروه : مدیریت
 اولین کنفرانس ملی پژوهش و نوآوری در هوش مصنوعی The First National Conference on Research and Innovation in Artificial Intelligence
تاریخ برگزاری : ۲۵ مهر ۱۴۰۲
برگزار کننده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج با همکاری معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی
محل برگزاری : کرج- رجایی شهر-بلوار موذن- دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
گروه : فنی و مهندسی
پژوهش های کاربردی در فراورده های طبیعی، طب ایرانی و مکمل
تاریخ برگزاری : ۱۱ آبان ۱۴۰۲
برگزار کننده : دانشگاه ع پ مازندران
محل برگزاری : مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم
گروه : علوم پزشکی