عضویت در خبرنامه

دومین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی
تاریخ برگزاری : ۱۱ تیر ۱۳۹۹
برگزار کننده : انجمن مدیریت و مهندسی توسعه فناوری
محل برگزاری : تهران درمحل دانشگاه تهران
گروه : فنی و مهندسی
پنجمین کنفرانس علمی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران
تاریخ برگزاری : ۲۷ آذر ۱۳۹۹
برگزار کننده : موسسه پژوهشی آسو سیستم آرمون با همکاری علمی مراکز دانشگاهی
محل برگزاری : ایلام
گروه : علوم انسانی
چهارمین کنفرانس علمی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران
تاریخ برگزاری : ۲۷ آذر ۱۳۹۹
برگزار کننده : موسسه پژوهشی آسو سیستم آرمون با همکاری علمی مراکز دانشگاهی
محل برگزاری : ایلام
گروه : فنی و مهندسی
چهارمین کنفرانس علمی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران
تاریخ برگزاری : ۲۷ آذر ۱۳۹۹
برگزار کننده : موسسه پژوهشی آسو سیستم آرمون با همکاری علمی مراکز دانشگاهی
محل برگزاری : ایلام
گروه : علوم انسانی
دومین کنفرانس ملی نوآوری و فناوری علوم زیستی، شیمی ایران
تاریخ برگزاری : ۱۱ تیر ۱۳۹۹
برگزار کننده : مرکز توسعه و گسترش مطالعات میان رشته ای
محل برگزاری : تهران درمحل دانشگاه تهران
گروه : علوم پزشکی
کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی،زنان ،زایمان و نازایی (ICMWMI 2020)
تاریخ برگزاری : ۱۴ تیر ۱۳۹۹
برگزار کننده : آکادمی بین المللی علوم و مطالعات گرجستان با مشارکت علمی دانشگاه گرجستان و حمایت مؤثر ارگان ها، سازمان ها و مجامع علمی و دانشگاهی
محل برگزاری : گرجستان- تفلیس- آکادمی بین المللی علوم و مطالعات گرجستان
گروه : علوم پزشکی
کنفرانس ملی عمران، معماری و فناوری اطلاعات در زندگی شهری
تاریخ برگزاری : ۱۲ تیر ۱۳۹۹
برگزار کننده : موسسه آموزش عالی توس - شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام
محل برگزاری : مشهد مقدس
گروه : فنی و مهندسی