عضویت در خبرنامه

کنفرانس سراسری مطالعات و یافته های نوین در نظام حقوقی ایران
تاریخ برگزاری : ۱۶ مرداد ۱۴۰۰
برگزار کننده : اندیشکده مطالعه و ترویج علوم و حکمت فارابی
محل برگزاری : غیرحضوری
گروه : علوم انسانی
هشتمین کنفرانس بین المللی مواد فوق ریزدانه و نانوساختار
تاریخ برگزاری : ۱۶ آبان ۱۴۰۰
برگزار کننده : دانشگاه تهران
محل برگزاری : دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران
گروه : فنی و مهندسی
ششمین کنفرانس علمی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران
تاریخ برگزاری : ۱۴ مرداد ۱۴۰۰
برگزار کننده : موسسه پژوهشی آسو سیستم آرمون با همکاری علمی مراکز دانشگاهی
محل برگزاری : تهران
گروه : علوم انسانی
`پنجمین کنفرانس علمی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران
تاریخ برگزاری : ۱۴ مرداد ۱۴۰۰
برگزار کننده : موسسه پژوهشی آسو سیستم آرمون با همکاری علمی مراکز دانشگاهی
محل برگزاری : تهران
گروه : فنی و مهندسی
 کنفرانس ملی کشاورزی و امنیت غذایی
تاریخ برگزاری : ۱۶ شهریور ۱۴۰۰
برگزار کننده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک. پژوهشکده امنیت غذایی.
محل برگزاری : مجازی
گروه : کشاورزی
اولین کنفرانس تبليغ جهانی دين ، چالش ها، فرصت ها و تجارب در عرصه بین الملل
تاریخ برگزاری : ۲۵ شهریور ۱۴۰۰
برگزار کننده : پژوهشکده امام رضا (ع)
محل برگزاری : مشهد
گروه : علوم انسانی
نهمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی
تاریخ برگزاری : ۰۹ مرداد ۱۴۰۰
برگزار کننده : آکادمی بین المللی علوم و مطالعات گرجستان
محل برگزاری : گرجستان-تفلیس
گروه : فنی و مهندسی