اولین کنگره بین المللی رویکردهای نوین سبک زندگی، پیشگیری و درمان سرطان
تاریخ برگزاری : ۰۳ دی ۱۴۰۱
برگزار کننده : دانشگاه شمال ، انستیتو پاستور ایران پژوهشکده شمال ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران ، انجمن حمایت از بیماران مبتلا به سرطان
محل برگزاری : آمل
گروه : علوم پزشکی
دهمین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی،روابط بین الملل و تحول
تاریخ برگزاری : ۲۶ آبان ۱۴۰۱
برگزار کننده : سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی
محل برگزاری : کشور لهستان
گروه : علوم انسانی
نهمین سمپوزیوم مدیران حرفه‌ای پروژه
تاریخ برگزاری : ۱۲ آبان ۱۴۰۱
برگزار کننده : راهبران سیستم رستاک
محل برگزاری : پژوهشگاه نیرو
گروه : مدیریت
یازدهمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت
تاریخ برگزاری : ۲۸ مهر ۱۴۰۱
برگزار کننده : سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی و دانشگاه جرجیا
محل برگزاری : کشور لهستان
گروه : علوم پزشکی
دوازدهمین کنفرانس بین المللی علوم صنایع غذایی،کشاورزی ارگانیک و امنیت غذایی
تاریخ برگزاری : ۲۸ مهر ۱۴۰۱
برگزار کننده : سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی
محل برگزاری : کشور لهستان
گروه : کشاورزی
دهمین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی،روابط بین الملل و تحول
تاریخ برگزاری : ۲۶ آبان ۱۴۰۱
برگزار کننده : سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی
محل برگزاری : کشور لهستان
گروه : علوم انسانی
دهمین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی،روابط بین الملل و تحول
تاریخ برگزاری : ۲۶ آبان ۱۴۰۱
برگزار کننده : سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی
محل برگزاری : کشور لهستان
گروه : علوم انسانی