دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و سیستم های فازی
تاریخ برگزاری : ۰۹ اسفند ۱۳۹۷
برگزار کننده : دانشگاه ایوان کی-دانشگاه باهارات هندوستان- موسسه مهد پژوهش ره پویان حقیقت- انجمن علمی مدیریت دانش ایران
محل برگزاری : دانشگاه ایوان کی
گروه : مدیریت
سومین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در اخلاق و تربیت،مناسبات دین و روانشناسی
تاریخ برگزاری : ۲۰ خرداد ۱۳۹۸
برگزار کننده : انجمن علمی ارتباطات و تبلیغ
محل برگزاری : قم
گروه : علوم انسانی
چهارمین همایش بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی
تاریخ برگزاری : ۲۹ آبان ۱۳۹۷
برگزار کننده : انتشارات بین المللی سایژور
محل برگزاری : هتل المپیک تهران
گروه : علوم انسانی
هفتمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران  isc
تاریخ برگزاری : ۲۰ اسفند ۱۳۹۶
برگزار کننده : انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
محل برگزاری : تهران
گروه : علوم انسانی
دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران
تاریخ برگزاری : ۰۵ دی ۱۳۹۷
برگزار کننده : مرکز بین المللی همایشها و سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام
محل برگزاری : تهران
گروه : علوم انسانی
دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران
تاریخ برگزاری : ۰۵ دی ۱۳۹۷
برگزار کننده : مرکز بین المللی همایشها و سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام
محل برگزاری : تهران
گروه : علوم انسانی
ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران ISC
تاریخ برگزاری : ۱۲ دی ۱۳۹۷
برگزار کننده : مرکز مطالعات و تحقیقات علوم و فنون بنیادین در جامعه
محل برگزاری : تهران
گروه : فنی و مهندسی