ایرانه
تاریخ برگزاری : ۱۶ اسفند ۱۳۹۷
برگزار کننده : موسسه امیدان حضور جوان
محل برگزاری : سالن همایش رعد
گروه : مدیریت
اولین همایش ملی نهج البلاغه و زبان شناسی
تاریخ برگزاری : ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
برگزار کننده : مؤسسه آموزشی پژوهشی بنیان پویا پژوه اندیشه با مشارکت حوزه علمیه خواهران (حوزه علمیه صومعه سرا)
محل برگزاری : گیلان، حوزه علمیه خواهران (حوه علمیه صومعه سرا)
گروه : علوم انسانی
سومین کنفرانس ملی تسهیل تجارت و کسب‌و‌کار الکترونیکی
تاریخ برگزاری : ۰۹ اسفند ۱۳۹۷
برگزار کننده : سازمان مدیریت صنعتی
محل برگزاری : تهران
گروه : علوم انسانی
هشتمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
تاریخ برگزاری : ۱۶ اسفند ۱۳۹۷
برگزار کننده : سازمان مدیریت صنعتی اذربایجان
محل برگزاری : تهران
گروه : مدیریت
دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و سیستم های فازی
تاریخ برگزاری : ۰۹ اسفند ۱۳۹۷
برگزار کننده : دانشگاه ایوان کی-دانشگاه باهارات هندوستان- موسسه مهد پژوهش ره پویان حقیقت- انجمن علمی مدیریت دانش ایران
محل برگزاری : دانشگاه ایوان کی
گروه : مدیریت
ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران ISC
تاریخ برگزاری : ۱۲ دی ۱۳۹۷
برگزار کننده : مرکز مطالعات و تحقیقات علوم و فنون بنیادین در جامعه
محل برگزاری : تهران
گروه : فنی و مهندسی
دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و سیستم های فازی
تاریخ برگزاری : ۰۹ اسفند ۱۳۹۷
برگزار کننده : دانشگاه ایوان کی-دانشگاه باهارات هندوستان- موسسه مهد پژوهش ره پویان حقیقت- انجمن علمی مدیریت دانش ایران
محل برگزاری : دانشگاه ایوان کی
گروه : مدیریت