عضویت در خبرنامه

برچسب : کنفرانس نیوز
کنفرانس ملی مطالعات نوین مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست در قرن ۲۱

کنفرانس ملی مطالعات نوین مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست در قرن ۲۱

کنفرانس ملی مطالعات نوین مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست در قرن ۲۱  ۱۸ اسفند ۱۳۹۷  National Conference on Modern Studies in Civil Engineering, Architecture, Urban Planning and Environment in the ۲۱st Century  

دانشگاه شیخ بهایی

كنفرانس ملي رويكردهاي نوين در زبان شناسي كاربردي و مطالعات ترجمه دانشگاه شیخ بهایی اصفهان

مدرسه تابستانی طبیعت گرایی علمی

طبیعت گرایی علمی

اولین مدرسه تابستانی طبیعت گرایی علمی  شنبه ۱۰ شهریور ۹۷  ۰۸:۰۰ الی   چهارشنبه ۱۴ شهریور ۹۷  ۱۹:۰۰ تهران