عضویت در خبرنامه

دکتر محمد حسن قدیری ابیانه

ضرورت تقویت سرمایه‌گذاران داخلی به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی/ اقتصاد مقاومتی مستلزم حمایت معنوی مردم است. این مطلب به نقل از سایت دکتر قدیری ابیانه www.ghadiri.ir می باشد.

گفت و گو با دکتر ابراهیم آقامحمدی استاد دانشگاه و متخصص امور بین الملل

تبادل اطلاعات علمی، فناوری و پژوهشی بین كشورهای دنیا می‌‌تواند به توسعه و پیشرفت جوامع كمك ارزنده‌ای كند. ایجاد این ارتباط نیازمند دخالت نهادهای دولتی است تا بهتر و بیشتر این فرایند صورت گیرد. این در حالی است كه در عصر جدید، دیپلماسی علم و فناوری و مبادله فناوری در سطح بین‌المللی از مولفه‌های توسعه هستند.

سال ۱۳۹۵

سال ۱۳۹۵

 پیام نوروز این است دوست داشته باشید و زندگی کنید ، زمان همیشه از آن شما نیست . . .