دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی (ICIRES ۲۰۱۹)

دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی (ICIRES ۲۰۱۹)

دومین کنفرانس بین المللی نوآوری وتحقیق در علوم مهندسی(ICIRES ۲۰۱۹) در ۲۲ اسفند ماه ۱۳۹۷ توسط" آکادمی بین المللی علوم گرجستان "و"دانشگاه پیام نور واحد بین الملل گرجستان"با مشارکت علمی دانشگاه نیوویژن گرجستان،دانشگاه بین المللی قفقاز و آکادمی بین المللی اکو انرژی آذربایجان و حمایت مؤثر ارگان ها، سازمان ها و مجامع علمی و دانشگاهی در کشور گرجستان و شهر تفلیس برگزار خواهد شد.