عضویت در خبرنامه

سال ۱۳۹۵

سال ۱۳۹۵

 پیام نوروز این است دوست داشته باشید و زندگی کنید ، زمان همیشه از آن شما نیست . . .

طبق تصمیم گیری شورای راهبردی همایش

پذیرش و چاپ رایگان مقالات در همایش ملی امام خمینی (ره) دانشگاه آزاد اسلامی اراک

طبق تصمیم گیری شورای راهبردی همایش ملی صلح و گفتگو در اندیشه امام خمینی (ره) پذیرش و چاپ مقالات در این همایش بصورت رایگان صورت می گیرد و پژوهشگران محترم می توانند بدون پرداخت هیچ هزینه ای نسبت به ثبت مقالات خود اقدام و در همایش شرکت نمایند.