هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد،حسابداری و بانکداری
تاریخ برگزاری : ۰۲ اسفند ۱۳۹۹
برگزار کننده : آکادمی بین المللی علوم و مطالعات گرجستان با مشارکت علمی دانشگاه گرجستان و حمایت مؤثر ارگان ها، سازمان ها و مجامع علمی و دانشگاهی
محل برگزاری : گرجستان- تفلیس- آکادمی بین المللی علوم و مطالعات گرجستان
گروه : علوم انسانی
چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات ملل
تاریخ برگزاری : ۳۰ دی ۱۳۹۹
برگزار کننده : مرکز توسعه و گسترش مطالعات میان رشته ای
محل برگزاری : شهر تهران
گروه : علوم انسانی
سومین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین‌المللی حقوق و علوم سیاسی
تاریخ برگزاری : ۲۵ دی ۱۳۹۹
برگزار کننده : دانشگاه علمی کاربردی پارس آباد1 و موسسه زیست رهپویان ایده پرداز آرتا
محل برگزاری : تهران
گروه : علوم انسانی
اولين كنفرانس ملی سرمایه گذاری جسورانه (تأمین مالی و مدل های ارزیابی)
تاریخ برگزاری : ۰۴ دی ۱۳۹۹
برگزار کننده : شركت آرتا تجارت زرين با همكاري دانشگاه آزاد تهران مركزي
محل برگزاری : دانشگاه آزاد تهران مركزي
گروه : مدیریت
اولين كنفرانس ملی سرمایه گذاری جسورانه (تأمین مالی و مدل های ارزیابی)
تاریخ برگزاری : ۰۴ دی ۱۳۹۹
برگزار کننده : شركت آرتا تجارت زرين با همكاري دانشگاه آزاد تهران مركزي
محل برگزاری : دانشگاه آزاد تهران مركزي
گروه : مدیریت
ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد،حسابداری و بانکداری
تاریخ برگزاری : ۰۷ آبان ۱۳۹۹
برگزار کننده : آکادمی بین المللی علوم و مطالعات گرجستان با مشارکت علمی دانشگاه گرجستان و حمایت مؤثر ارگان ها، سازمان ها و مجامع علمی و دانشگاهی
محل برگزاری : گرجستان- تفلیس- آکادمی بین المللی علوم و مطالعات گرجستان
گروه : مدیریت
نخستین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
تاریخ برگزاری : ۱۷ اسفند ۱۳۹۹
برگزار کننده : مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی تجهیز صنعت نگین پاسارگاد و اندیشکده مطالعات کاربردی ضد بازاریابی
محل برگزاری : ایران، خوزستان، اهواز
گروه : علوم انسانی