چهارمین کنفرانس ملی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
تاریخ برگزاری : ۳۱ خرداد ۱۴۰۰
برگزار کننده : انجمن تعالی کسب و کار ایران
محل برگزاری : تهران
گروه : مدیریت
چهارمین کنفرانس ملی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
تاریخ برگزاری : ۳۱ خرداد ۱۴۰۰
برگزار کننده : انجمن تعالی کسب و کار ایران
محل برگزاری : تهران
گروه : مدیریت
همایش ملی وقف و توسعه اجتماعی با تاکید بر قرآن و روایات
تاریخ برگزاری : ۰۸ بهمن ۱۳۹۹
برگزار کننده : دانشگاه شهید چمران اهواز و اداره کل اوقاف و امورخیریه خوزستان
محل برگزاری : دانشگاه شهید چمران اهواز
گروه : علوم انسانی
سومین کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی،زنان ،زایمان و نازایی (ICMWMI 2021)
تاریخ برگزاری : ۰۲ اسفند ۱۳۹۹
برگزار کننده : آکادمی بین المللی علوم و مطالعات گرجستان با مشارکت علمی دانشگاه گرجستان و حمایت مؤثر ارگان ها، سازمان ها و مجامع علمی و دانشگاهی
محل برگزاری : گرجستان- تفلیس- آکادمی بین المللی علوم و مطالعات گرجستان
گروه : علوم پزشکی
سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در روانشناسی،علوم اجتماعی،علوم تربیتی و آموزشی  (ICPSE 2021)
تاریخ برگزاری : ۰۲ اسفند ۱۳۹۹
برگزار کننده : آکادمی بین المللی علوم و مطالعات گرجستان با مشارکت علمی دانشگاه گرجستان و حمایت مؤثر ارگان ها، سازمان ها و مجامع علمی و دانشگاهی
محل برگزاری : گرجستان- تفلیس- آکادمی بین المللی علوم و مطالعات گرجستان
گروه : علوم انسانی
سومین همایش بین‌المللی مهندسی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات ایران
تاریخ برگزاری : ۲۹ دی ۱۳۹۹
برگزار کننده : انجمن مدیریت و مهندسی توسعه فناوری
محل برگزاری : تهران
گروه : فنی و مهندسی
چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات ملل
تاریخ برگزاری : ۳۰ دی ۱۳۹۹
برگزار کننده : مرکز توسعه و گسترش مطالعات میان رشته ای
محل برگزاری : شهر تهران
گروه : علوم انسانی