کنفرانس ملی صنعت برق و الکترونیک
تاریخ برگزاری : ۰۶ آذر ۱۳۹۹
برگزار کننده : دانشگاه صنعتی شهدای هویزه
محل برگزاری : دانشگاه صنعتی شهدای هویزه
گروه : فنی و مهندسی
کنفرانس ملی تازه های علوم ورزشی و سلامت
تاریخ برگزاری : ۲۱ آبان ۱۳۹۹
برگزار کننده : دانشگاه ایلام
محل برگزاری : دانشگاه ایلام
گروه : علوم پایه
دومین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی
تاریخ برگزاری : ۱۱ تیر ۱۳۹۹
برگزار کننده : انجمن مدیریت و مهندسی توسعه فناوری
محل برگزاری : تهران درمحل دانشگاه تهران
گروه : فنی و مهندسی
پنجمین کنفرانس علمی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران
تاریخ برگزاری : ۲۷ آذر ۱۳۹۹
برگزار کننده : موسسه پژوهشی آسو سیستم آرمون با همکاری علمی مراکز دانشگاهی
محل برگزاری : ایلام
گروه : علوم انسانی
چهارمین کنفرانس علمی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران
تاریخ برگزاری : ۲۷ آذر ۱۳۹۹
برگزار کننده : موسسه پژوهشی آسو سیستم آرمون با همکاری علمی مراکز دانشگاهی
محل برگزاری : ایلام
گروه : فنی و مهندسی
چهارمین کنفرانس علمی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران
تاریخ برگزاری : ۲۷ آذر ۱۳۹۹
برگزار کننده : موسسه پژوهشی آسو سیستم آرمون با همکاری علمی مراکز دانشگاهی
محل برگزاری : ایلام
گروه : علوم انسانی
دومین کنفرانس ملی نوآوری و فناوری علوم زیستی، شیمی ایران
تاریخ برگزاری : ۱۱ تیر ۱۳۹۹
برگزار کننده : مرکز توسعه و گسترش مطالعات میان رشته ای
محل برگزاری : تهران درمحل دانشگاه تهران
گروه : علوم پزشکی