چهارمین کنفرانس علمی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران
تاریخ برگزاری : ۲۷ آذر ۱۳۹۹
برگزار کننده : موسسه پژوهشی آسو سیستم آرمون با همکاری علمی مراکز دانشگاهی
محل برگزاری : ایلام
گروه : فنی و مهندسی
چهارمین کنفرانس علمی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران
تاریخ برگزاری : ۲۷ آذر ۱۳۹۹
برگزار کننده : موسسه پژوهشی آسو سیستم آرمون با همکاری علمی مراکز دانشگاهی
محل برگزاری : ایلام
گروه : علوم انسانی
دومین کنفرانس ملی نوآوری و فناوری علوم زیستی، شیمی ایران
تاریخ برگزاری : ۱۱ تیر ۱۳۹۹
برگزار کننده : مرکز توسعه و گسترش مطالعات میان رشته ای
محل برگزاری : تهران درمحل دانشگاه تهران
گروه : علوم پزشکی
کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی،زنان ،زایمان و نازایی (ICMWMI 2020)
تاریخ برگزاری : ۱۴ تیر ۱۳۹۹
برگزار کننده : آکادمی بین المللی علوم و مطالعات گرجستان با مشارکت علمی دانشگاه گرجستان و حمایت مؤثر ارگان ها، سازمان ها و مجامع علمی و دانشگاهی
محل برگزاری : گرجستان- تفلیس- آکادمی بین المللی علوم و مطالعات گرجستان
گروه : علوم پزشکی
کنفرانس ملی عمران، معماری و فناوری اطلاعات در زندگی شهری
تاریخ برگزاری : ۱۲ تیر ۱۳۹۹
برگزار کننده : موسسه آموزش عالی توس - شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام
محل برگزاری : مشهد مقدس
گروه : فنی و مهندسی
سومین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
تاریخ برگزاری : ۲۰ خرداد ۱۳۹۹
برگزار کننده : دانشگاه بین المللی ابن سینا گرجستان - شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام
محل برگزاری : دانشگاه بین المللی ابن سینا گرجستان
گروه : کشاورزی
کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در روانشناسی،علوم اجتماعی،علوم تربیتی و آموزشی  (ICPSE 2020)
تاریخ برگزاری : ۱۷ تیر ۱۳۹۹
برگزار کننده : آکادمی بین المللی علوم و مطالعات گرجستان با مشارکت علمی دانشگاه گرجستان و حمایت مؤثر ارگان ها، سازمان ها و مجامع علمی و دانشگاهی
محل برگزاری : گرجستان- تفلیس- آکادمی بین المللی علوم و مطالعات گرجستان
گروه : علوم انسانی