هفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
تاریخ برگزاری : ۲۰ مرداد ۱۳۹۹
برگزار کننده : دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها و مرکز توسعه خلاقیت و نوآوری علوم نوین
محل برگزاری : تهران
گروه : مدیریت
کنفرانس بین المللی فقه، حقوق، روانشناسی و علوم تربیتی در ایران و جهان اسلام
تاریخ برگزاری : ۳۱ شهریور ۱۳۹۹
برگزار کننده : دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها و مرکز توسعه خلاقیت و نوآوری علوم نوین
محل برگزاری : کرج
گروه : علوم انسانی
ششمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی ICIRES 2020
تاریخ برگزاری : ۱۰ تیر ۱۳۹۹
برگزار کننده : آکادمی بین المللی علوم و مطالعات گرجستان با مشارکت علمی دانشگاه گرجستان و حمایت مؤثر ارگان ها، سازمان ها و مجامع علمی و دانشگاهی
محل برگزاری : گرجستان- تفلیس- آکادمی بین المللی علوم و مطالعات گرجستان
گروه : فنی و مهندسی
کنگره بین المللی علوم و صنایع غذایی، کشاورزی و امنیت غذایی
تاریخ برگزاری : ۳۱ شهریور ۱۳۹۹
برگزار کننده : دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها و مرکز توسعه خلاقیت و نوآوری علوم نوین
محل برگزاری : کرج
گروه : کشاورزی
ششمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
تاریخ برگزاری : ۲۰ مرداد ۱۳۹۹
برگزار کننده : دانشگاه علمی کاربردی واحدپارس آباد1، جهاد دانشگاهی پارس آباد و موسسه زیست رهپویان ایده پرداز آرتا
محل برگزاری : تهران
گروه : کشاورزی
کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مدیریت، توسعه و علوم انسانی (با تاکید بر زبان، ادبیات، فرهنگ و تاریخ)
تاریخ برگزاری : ۳۱ خرداد ۱۳۹۹
برگزار کننده : دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها و مرکز توسعه خلاقیت و نوآوری علوم نوین
محل برگزاری : کرج
گروه : علوم انسانی
چهارمین کنفرانس بین المللی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن 21
تاریخ برگزاری : ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
برگزار کننده : دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها و مرکز توسعه خلاقیت و نوآوری علوم نوین
محل برگزاری : تهران
گروه : فنی و مهندسی