سومین کنفرانس ملی نوآوری و فناوری علوم زیستی، شیمی ایران
تاریخ برگزاری : ۳۰ آذر ۱۳۹۹
برگزار کننده : مرکز توسعه و گسترش مطالعات میان رشته ای
محل برگزاری : شهر تهران
گروه : علوم پایه
هشتمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی
تاریخ برگزاری : ۰۲ اسفند ۱۳۹۹
برگزار کننده : آکادمی بین المللی علوم و مطالعات گرجستان با مشارکت علمی دانشگاه گرجستان و حمایت مؤثر ارگان ها، سازمان ها و مجامع علمی و دانشگاهی
محل برگزاری : گرجستان- تفلیس- آکادمی بین المللی علوم و مطالعات گرجستان
گروه : فنی و مهندسی
سومین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی
تاریخ برگزاری : ۳۰ آذر ۱۳۹۹
برگزار کننده : انجمن مدیریت و مهندسی توسعه فناوری
محل برگزاری : شهر تهران
گروه : فنی و مهندسی
پنجمین همایش ملی روانشناسی وعلوم تربیتی ایران
تاریخ برگزاری : ۱۱ دی ۱۳۹۹
برگزار کننده : موسسه همایش گستران سبزواران
محل برگزاری : کرمان -جیرفت
گروه : علوم انسانی
چهارمین همایش ملی تحقیقات کاربردی در علوم اقتصاد،مدیریت و حسابداری
تاریخ برگزاری : ۱۸ دی ۱۳۹۹
برگزار کننده : موسسه همایش گستران سبزواران
محل برگزاری : کرمان -جیرفت
گروه : علوم انسانی
پنجمین همایش ملی پژوهشی توسعه وترویج درکشاورزی ،منابع طبیعی پایدارومحیط زیست ایران
تاریخ برگزاری : ۲۵ دی ۱۳۹۹
برگزار کننده : موسسه همایش گستران سبزواران
محل برگزاری : کرمان -جیرفت
گروه : فنی و مهندسی
اولین کنفرانس ملی تحقق ایده های دست نیافتنی در زمینه فناوری اطلاعات و تکنولوژی(الکترونیکی)
تاریخ برگزاری : ۱۷ بهمن ۱۳۹۹
برگزار کننده : مرکز آموزش علمی - کاربردی تشکیلات خانه کارگر استان مازندران و آکادمی بین المللی علوم و مطالعات گرجستان با مشارکت علمی و حمایت مؤثر ارگان ها، سازمان ها و مجامع علمی و دانشگاهی
محل برگزاری : مازندران-قائمشهر-کمربندی شمالی-کیلومتر یک جاده جویبار-خیابان دانشگاه
گروه : فنی و مهندسی