سومین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست در قرن 21
تاریخ برگزاری : ۱۹ اسفند ۱۳۹۸
برگزار کننده : دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها و مرکز توسعه خلاقیت و نوآوری علوم نوین
محل برگزاری : تهران
گروه : فنی و مهندسی
سومین کنفرانس بین المللی چشم اندازهای نوین در حسابداری، مدیریت و کارآفرینی
تاریخ برگزاری : ۱۹ اسفند ۱۳۹۸
برگزار کننده : دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها و مرکز توسعه خلاقیت و نوآوری علوم نوین
محل برگزاری : تهران
گروه : فنی و مهندسی
پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست
تاریخ برگزاری : ۳۰ دی ۱۳۹۸
برگزار کننده : دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها و مرکز توسعه خلاقیت و نوآوری علوم نوین
محل برگزاری : کرج
گروه : فنی و مهندسی
چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهشهای دینی
تاریخ برگزاری : ۱۵ اسفند ۱۳۹۸
برگزار کننده : دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها و مرکز توسعه خلاقیت و نوآوری علوم نوین
محل برگزاری : کرج
گروه : علوم انسانی
چهارمین مجمع توسعه فناوری، نمایشگاه و کنفرانس سالانه یافته های نوین عمران، معماری و صنعت ساختمان ایران
تاریخ برگزاری : ۲۸ آذر ۱۳۹۸
برگزار کننده : دبیرخانه دائمی کنفرانس صنعت ساختمان ایران
محل برگزاری : درمحل دانشگاه تهران
گروه : فنی و مهندسی
سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم برق و کامپیوتر
تاریخ برگزاری : ۳۰ بهمن ۱۳۹۸
برگزار کننده : دانشگاه جامع علمی-کاربردی پارس آباد و موسسه زیست رهپویان ایده پرداز آرتا
محل برگزاری : اردبیل
گروه : فنی و مهندسی
دومین کنفرانس بین المللی زنــان،زایمان،ناباروری و بهداشت روانی
تاریخ برگزاری : ۲۶ آذر ۱۳۹۸
برگزار کننده : سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی -دانشگاه جرجیا
محل برگزاری : دانشگاه جرجیا
گروه : علوم پزشکی