هشتمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در فقه، حقوق و علوم انسانی
تاریخ برگزاری : ۳۱ خرداد ۱۴۰۰
برگزار کننده : دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها و مرکز توسعه خلاقیت و نوآوری علوم نوین
محل برگزاری : تهران
گروه : علوم انسانی
سومین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی معماری و شهرسازی
تاریخ برگزاری : ۳۰ بهمن ۱۳۹۹
برگزار کننده : مرکز توسعه و گسترش مطالعات میان رشته ای
محل برگزاری : شهر تهران
گروه : فنی و مهندسی
هفتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
تاریخ برگزاری : ۲۵ اسفند ۱۳۹۹
برگزار کننده : شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام
محل برگزاری : دانشکده بین المللی ابن سینا گرجستان
گروه : علوم پایه
پنجمین کنفرانس بین المللی زبان، ادبیات تاریخ و تمدن
تاریخ برگزاری : ۲۵ اسفند ۱۳۹۹
برگزار کننده : شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام
محل برگزاری : دانشکده بین المللی ابن سینا گرجستان
گروه : علوم انسانی
دومین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی
تاریخ برگزاری : ۲۵ اسفند ۱۳۹۹
برگزار کننده : شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام
محل برگزاری : دانشکده بین المللی ابن سینا گرجستان
گروه : علوم پایه
ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی
تاریخ برگزاری : ۲۵ اسفند ۱۳۹۹
برگزار کننده : شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام
محل برگزاری : دانشکده بین المللی ابن سینا گرجستان
گروه : علوم پایه
اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری (ISC)
تاریخ برگزاری : ۳۱ شهریور ۱۴۰۰
برگزار کننده : موسسه آموزش عالی ادیب مازندران و مرکز علمی تقدیس
محل برگزاری : موسسه آموزش عالی ادیب مازندران
گروه : علوم انسانی