همایش بین المللی افق های نوین در علــوم ورزشـی و سلامت
تاریخ برگزاری : ۲۳ آبان ۱۳۹۷
برگزار کننده : انجمن فق های نوین
محل برگزاری : تهران
گروه : علوم پزشکی
همایش  بین المللی افق های نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
تاریخ برگزاری : ۲۳ آبان ۱۳۹۷
برگزار کننده : انجمن افق های نوین
محل برگزاری : تهران
گروه : فنی و مهندسی
سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی
تاریخ برگزاری : ۲۹ آذر ۱۳۹۷
برگزار کننده : دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها و مرکز توسعه خلاقیت و نوآوری علوم نوین
محل برگزاری : کرج
گروه : علوم انسانی
دومین کنفرانس علمی پژوهشی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران
تاریخ برگزاری : ۲۶ دی ۱۳۹۷
برگزار کننده : موسسه پژوهشی آسو سیستم آرمون با همکاری مراکز دانشگاهی
محل برگزاری : ایلام
گروه : مدیریت
راهکارها و چالشهای اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالای ایرانی
تاریخ برگزاری : ۰۴ بهمن ۱۳۹۷
برگزار کننده : دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آرمان سوله اردبیل
محل برگزاری : اردبیل.دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آرمان سوله اردبیل
گروه : مدیریت
اولین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی، معماری و عمران دانش بنیان
تاریخ برگزاری : ۲۱ آبان ۱۳۹۸
برگزار کننده : دانشکده عمران، معماری و هنر دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
محل برگزاری : تهران، انتهای بزرگراه ستاری، دانشگاه علوم و تحقیقات، کتابخانه مرکزی دکتر حبیبی، مرکز همایشهای بین المللی
گروه : فنی و مهندسی
سومین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران
تاریخ برگزاری : ۲۸ دی ۱۳۹۷
برگزار کننده : موسسه پژوهشی آسو سیستم آرمون با همکاری مراکز دانشگاهی
محل برگزاری : ایلام
گروه : علوم انسانی