مدل ها و روش های توانمند سازی گردشگری با محوریت استان لرستان
تاریخ برگزاری : ۱۰ اسفند ۱۴۰۱
برگزار کننده : دانشگاه لرستان و سازمان بسیج اساتید
محل برگزاری : استان لرستان، شهرستان خرم آباد، دانشگاه لرستان
گروه : علوم انسانی
دوازدهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
تاریخ برگزاری : ۰۴ خرداد ۱۴۰۲
برگزار کننده : مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
محل برگزاری : تهران، مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
گروه : علوم انسانی
همایش ملی شیمی دارویی و فیتوشیمی
تاریخ برگزاری : ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
برگزار کننده : دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان- انجمن گیاهان دارویی
محل برگزاری : کرمان- دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
گروه : علوم پایه
کنفرانس بین المللی پویایی شناسی و تفکر سیستمی
تاریخ برگزاری : ۱۴ دی ۱۴۰۱
برگزار کننده : دانشگاه الزهرا
محل برگزاری : میدان ونک، میدان شیخ بهایی، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، طبقه چهارم، اتاق ۴۰۲
گروه : مدیریت
سیزدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
تاریخ برگزاری : ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
برگزار کننده : دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محل برگزاری : دانشگاه صنعتی امیرکبیر
گروه : فنی و مهندسی
ششمین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف
تاریخ برگزاری : ۱۴ دی ۱۴۰۱
برگزار کننده : دانشگاه صنعتی شریف
محل برگزاری : از طریق سایت همایش اعلام می شود.
گروه : مدیریت
اولین کنفرانس ملی سیستم های هوشمند، محاسبات نرم و ریاضیات کاربردی
تاریخ برگزاری : ۱۴ اسفند ۱۴۰۱
برگزار کننده : دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان
محل برگزاری : دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان
گروه : فنی و مهندسی