پنجمین همایش ملی علوم اجتماعی ،روانشناسی وعلوم تربیتی
تاریخ برگزاری : ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
برگزار کننده : موسسه همایش گستران سبزواران
محل برگزاری : کرمان -جیرفت
گروه : علوم انسانی
هفتمین همایش ملی مدیریت و حسابداری
تاریخ برگزاری : ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
برگزار کننده : موسسه همایش گستران سبزواران
محل برگزاری : کرمان -جیرفت
گروه : علوم پایه
ششمین همایش ملی یافته های نوین درعلوم کشاورزی ،محیط زیست ومنابع طبیعی پایدار
تاریخ برگزاری : ۰۶ خرداد ۱۴۰۰
برگزار کننده : موسسه همایش گستران سبزواران
محل برگزاری : کرمان -جیرفت
گروه : فنی و مهندسی
پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی برق ایران
تاریخ برگزاری : ۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
برگزار کننده : انجمن مدیریت و مهندسی توسعه فناوری
محل برگزاری : تهران-ایران
گروه : فنی و مهندسی
سومین کنفرانس بین المللی گل محمدی 1400
تاریخ برگزاری : ۰۶ خرداد ۱۴۰۰
برگزار کننده : `پژوهشکده اسانس های طبیعی دانشگاه کاشان
محل برگزاری : پژوهشکده اسانس های طبیعی دانشگاه کاشان- مجازی
گروه : علوم پایه
پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست در قرن 21
تاریخ برگزاری : ۳۱ تیر ۱۴۰۰
برگزار کننده : دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها و مرکز توسعه خلاقیت و نوآوری علوم نوین
محل برگزاری : تهران
گروه : فنی و مهندسی
سومین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره، آموزش و پژوهش
تاریخ برگزاری : ۳۱ تیر ۱۴۰۰
برگزار کننده : دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها و مرکز توسعه خلاقیت و نوآوری علوم نوین
محل برگزاری : تهران
گروه : علوم انسانی