نخستین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
تاریخ برگزاری : ۱۷ اسفند ۱۳۹۹
برگزار کننده : مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی تجهیز صنعت نگین پاسارگاد و اندیشکده مطالعات کاربردی ضد بازاریابی
محل برگزاری : ایران، خوزستان، اهواز
گروه : علوم انسانی
نخستین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
تاریخ برگزاری : ۱۷ اسفند ۱۳۹۹
برگزار کننده : مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی تجهیز صنعت نگین پاسارگاد و اندیشکده مطالعات کاربردی ضد بازاریابی
محل برگزاری : ایران، خوزستان، اهواز
گروه : علوم انسانی
کنفرانس ملی مطالعات و یافته های نوین در حوزه بهداشت و درمان، علوم اجتماعی و انسانی با محوریت بیماری کووید 19
تاریخ برگزاری : ۱۴ مهر ۱۳۹۹
برگزار کننده : اندیشکده مطالعه و ترویج علوم و حکمت فارابی با همکاری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
محل برگزاری : کنفرانس به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.
گروه : علوم انسانی
سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره،تعلیم و تربیت
تاریخ برگزاری : ۲۹ آبان ۱۳۹۹
برگزار کننده : دانشگاه شاندیز
محل برگزاری : مشهد
گروه : علوم انسانی
کنفرانس ملی سلامت اجتماعی در شرایط بحران
تاریخ برگزاری : ۱۲ آذر ۱۳۹۹
برگزار کننده : دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز-مرکز عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
محل برگزاری : دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
گروه : علوم پزشکی
دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در روانشناسی،علوم اجتماعی،علوم تربیتی و آموزشی  (ICPSE 2020)
تاریخ برگزاری : ۰۷ آبان ۱۳۹۹
برگزار کننده : آکادمی بین المللی علوم و مطالعات گرجستان با مشارکت علمی دانشگاه گرجستان و حمایت مؤثر ارگان ها، سازمان ها و مجامع علمی و دانشگاهی
محل برگزاری : گرجستان- تفلیس- آکادمی بین المللی علوم و مطالعات گرجستان
گروه : علوم انسانی
دومین کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی،زنان ،زایمان و نازایی (ICMWMI 2020)
تاریخ برگزاری : ۰۷ آبان ۱۳۹۹
برگزار کننده : آکادمی بین المللی علوم و مطالعات گرجستان با مشارکت علمی دانشگاه گرجستان و حمایت مؤثر ارگان ها، سازمان ها و مجامع علمی و دانشگاهی
محل برگزاری : گرجستان- تفلیس- آکادمی بین المللی علوم و مطالعات گرجستان
گروه : علوم پزشکی