همایش بین المللی افق های نوین در علــوم ورزشـی و سلامت
تاریخ برگزاری : ۲۸ آذر ۱۳۹۷
برگزار کننده : انجمن افق های نوین
محل برگزاری : تهران
گروه : علوم پزشکی
نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
تاریخ برگزاری : ۲۵ مهر ۱۳۹۷
برگزار کننده : انجمن حمایت از طبیعت ایران
محل برگزاری : تهران
گروه : کشاورزی
همایش ملی روانشناسی افراد با نیازهای ویژه
تاریخ برگزاری : ۳۰ آذر ۱۳۹۷
برگزار کننده : موسسه مبتکران شرق شاسکوه
محل برگزاری : خراسان جنوبیف قاینات
گروه : علوم انسانی
چهارمین همایش ملی مدیریت وعلوم انسانی
تاریخ برگزاری : ۱۰ آبان ۱۳۹۷
برگزار کننده : همایش گستران
محل برگزاری : جیرفت
گروه : مدیریت
چهارمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی آتش نشانی نشانی و ایمنی شهری
تاریخ برگزاری : ۰۷ اسفند ۱۳۹۷
برگزار کننده : ریاست جمهوری-وزارت کشور-سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور-شهرداری تهران-سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران
محل برگزاری : هتل المپیک تهران
گروه : فنی و مهندسی
سومین همایش ملی پژوهشی توسعه و ترویج درکشا ورزی ،منابع طبیعی و محیط زیست ایران
تاریخ برگزاری : ۰۸ آذر ۱۳۹۷
برگزار کننده : همایش گستران
محل برگزاری : جیرفت
گروه : کشاورزی
پرسش از هنر معاصر ایران
تاریخ برگزاری : ۲۹ آبان ۱۳۹۷
برگزار کننده : آکادمی هنر شمسه - انجمن هنر اسلامی دانشگاه هنر- انجمن پژوهش هنر دانشگاه هنر
محل برگزاری : دانشگاه هنر- تالار فارابی
گروه : علوم انسانی