ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران ISC
تاریخ برگزاری : ۱۲ دی ۱۳۹۷
برگزار کننده : مرکز مطالعات و تحقیقات علوم و فنون بنیادین در جامعه
محل برگزاری : تهران
گروه : فنی و مهندسی
سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار درعلوم کشاورزی ومنابع طبیعی ایران
تاریخ برگزاری : ۰۵ اسفند ۱۳۹۷
برگزار کننده : مرکزتوسعه پایدار
محل برگزاری : تهران
گروه : کشاورزی
ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران ISC
تاریخ برگزاری : ۱۲ دی ۱۳۹۷
برگزار کننده : مرکز مطالعات و تحقیقات علوم و فنون بنیادین در جامعه
محل برگزاری : تهران
گروه : علوم انسانی
ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی ایران isc
تاریخ برگزاری : ۱۲ آذر ۱۳۹۷
برگزار کننده : مرکز مطالعات و تحقیقات علوم و فنون بنیادین در جامعه
محل برگزاری : تهران
گروه : علوم انسانی
دومين کنفرانس بين المللي گياهان دارويي کشاورزي ارگانيک موادطبيعي و دارويي
تاریخ برگزاری : ۲۵ بهمن ۱۳۹۷
برگزار کننده : اتحادیه انجمن های علمی گیاهان دارویی
محل برگزاری : تهران
گروه : کشاورزی
دومين کنفرانس بين المللي گياهان دارويي کشاورزي ارگانيک موادطبيعي و دارويي
تاریخ برگزاری : ۲۵ بهمن ۱۳۹۷
برگزار کننده : اتحادیه انجمن های علمی گیاهان دارویی
محل برگزاری : تهران
گروه : کشاورزی
دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم مدیریت و حسابداری ایران
تاریخ برگزاری : ۰۸ اسفند ۱۳۹۷
برگزار کننده : مرکز بین المللی همایشها و سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام
محل برگزاری : -
گروه : مدیریت