اولین همایش ملی مطالعات کاربردی در حوزه های آموزش و پرورش عشایری
تاریخ برگزاری : ۰۱ تیر ۱۴۰۲
برگزار کننده : اداره آموزش و پرورش عشایر استان آذربایجان شرقی مستقر در کلیبر
محل برگزاری : استان آذربایجان شرقی-شهرستان کلیبر
گروه : علوم انسانی
سومین همایش ملی ارتقاء سلامت فرد، خانواده و جامعه
تاریخ برگزاری : ۰۴ خرداد ۱۴۰۲
برگزار کننده : مرکز تحقیقات سلامت جامعه با همکاری: دانشکده پرستاری، مامایی و اتاق عمل دانشکده دندانپزشکی دانشکده علوم ورزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان )
محل برگزاری : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
گروه : علوم پزشکی
سومین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو
تاریخ برگزاری : ۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۲
برگزار کننده : دانشگاه تهران
محل برگزاری : دانشگاه تهران
گروه : علوم پایه
کنفرانس ملی آسیب های اجتماعی و خانواده
تاریخ برگزاری : ۲۵ خرداد ۱۴۰۲
برگزار کننده : دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان
محل برگزاری : دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان
گروه : علوم انسانی
مجتبی اسدپور:پنجمین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
تاریخ برگزاری : ۲۱ مهر ۱۴۰۲
برگزار کننده : دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان
محل برگزاری : دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان
گروه : علوم پزشکی
سومین همایش ملی برند در ورزش
تاریخ برگزاری : ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲
برگزار کننده : دانشگاه فردوسی مشهد
محل برگزاری : دانشگاه فردوسی مشهد
گروه : علوم انسانی
مسابقه کتابخواتی: کتاب  چرا مردم از آمریکا متنفرند؟
تاریخ برگزاری : ۱۲ بهمن ۱۴۰۱
برگزار کننده : اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی با همکاری معاونت فرهنگی و دانشجویی واحد سمنان
محل برگزاری : مجازی
گروه : علوم انسانی