پنجمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
تاریخ برگزاری : ۲۱ شهریور ۱۳۹۸
برگزار کننده : مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
محل برگزاری : شیراز
گروه : کشاورزی
پنجمین همایش بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار
تاریخ برگزاری : ۲۱ شهریور ۱۳۹۸
برگزار کننده : مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
محل برگزاری : شیراز
گروه : فنی و مهندسی
پنجمین همایش بین المللی مدیریت، روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار
تاریخ برگزاری : ۲۱ شهریور ۱۳۹۸
برگزار کننده : مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
محل برگزاری : شیراز
گروه : علوم انسانی
پنجمین همایش بین المللی علوم و تکنولوژی با رویکرد توسعه پایدار
تاریخ برگزاری : ۲۱ شهریور ۱۳۹۸
برگزار کننده : مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
محل برگزاری : شیراز
گروه : علوم پایه
نخستین کنگره ایرانی روانشناسی مثبت
تاریخ برگزاری : ۲۱ آذر ۱۳۹۸
برگزار کننده : انجمن بالینی کودک و نوجوان ایران، انجمن روانشناسی دانشگاه شهیدبهشتی
محل برگزاری : دانشگاه شهیدبهشتی
گروه : علوم انسانی
ششمین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی وکشاورزی ارگانیک
تاریخ برگزاری : ۱۷ مرداد ۱۳۹۸
برگزار کننده : انجمن علمی پژوهشی دانش پژوهان بوعلی سینا و مرکز همایش ها و کنفرانس های فرازاندیشان بوعلی سینا
محل برگزاری : همدان
گروه : کشاورزی
کنفرانس ملی فناوری های نوین در انرژی و مواد
تاریخ برگزاری : ۲۰ تیر ۱۳۹۸
برگزار کننده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
محل برگزاری : ایرانشهر_ نبش آذرشهر_ دانشگاه فنی مهندسی واحد تهران جنوب
گروه : فنی و مهندسی