سومین کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی،زنان ،زایمان و نازایی (ICMWMI 2021)
تاریخ برگزاری : ۰۲ اسفند ۱۳۹۹
برگزار کننده : آکادمی بین المللی علوم و مطالعات گرجستان با مشارکت علمی دانشگاه گرجستان و حمایت مؤثر ارگان ها، سازمان ها و مجامع علمی و دانشگاهی
محل برگزاری : گرجستان- تفلیس- آکادمی بین المللی علوم و مطالعات گرجستان
گروه : علوم پزشکی
سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در روانشناسی،علوم اجتماعی،علوم تربیتی و آموزشی  (ICPSE 2021)
تاریخ برگزاری : ۰۲ اسفند ۱۳۹۹
برگزار کننده : آکادمی بین المللی علوم و مطالعات گرجستان با مشارکت علمی دانشگاه گرجستان و حمایت مؤثر ارگان ها، سازمان ها و مجامع علمی و دانشگاهی
محل برگزاری : گرجستان- تفلیس- آکادمی بین المللی علوم و مطالعات گرجستان
گروه : علوم انسانی
سومین همایش بین‌المللی مهندسی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات ایران
تاریخ برگزاری : ۲۹ دی ۱۳۹۹
برگزار کننده : انجمن مدیریت و مهندسی توسعه فناوری
محل برگزاری : تهران
گروه : فنی و مهندسی
چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات ملل
تاریخ برگزاری : ۳۰ دی ۱۳۹۹
برگزار کننده : مرکز توسعه و گسترش مطالعات میان رشته ای
محل برگزاری : شهر تهران
گروه : علوم انسانی
هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد،حسابداری و بانکداری
تاریخ برگزاری : ۰۲ اسفند ۱۳۹۹
برگزار کننده : آکادمی بین المللی علوم و مطالعات گرجستان با مشارکت علمی دانشگاه گرجستان و حمایت مؤثر ارگان ها، سازمان ها و مجامع علمی و دانشگاهی
محل برگزاری : گرجستان- تفلیس- آکادمی بین المللی علوم و مطالعات گرجستان
گروه : علوم انسانی
چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات ملل
تاریخ برگزاری : ۳۰ دی ۱۳۹۹
برگزار کننده : مرکز توسعه و گسترش مطالعات میان رشته ای
محل برگزاری : شهر تهران
گروه : علوم انسانی
سومین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین‌المللی حقوق و علوم سیاسی
تاریخ برگزاری : ۲۵ دی ۱۳۹۹
برگزار کننده : دانشگاه علمی کاربردی پارس آباد1 و موسسه زیست رهپویان ایده پرداز آرتا
محل برگزاری : تهران
گروه : علوم انسانی