همایش ملی جلوه های فرهنگ عاشورایی در دفاع مقدس
تاریخ شروع : ۰۹ اسفند ۱۳۹۵
تاریخ پایان : ۰۹ اسفند ۱۳۹۵
گروه : علوم انسانی
برگزار کننده : دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر
محل برگزاری : دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر
توضیحات : ۱) ذکر نام و یاد خداوند ،۲) عنوان کامل مقاله ،۳) نام و نام خانوادگی نویسنده(گان) ،۴) رتبه علمی آنها ،۵) نام دانشگاه / محل اشتغال و ذکر پست الکترونیک در پاورقی ،۶) ذکر چکیده و واژه گان کلیدی ،۷) مقدمه ،۸) مبانی نظری و پیشینه پژوهش ،۹) بیان فرضیه ها و روش شناسی،۱۰) تحلیل داده ها و یافته های پژوهش ،۱۱) بحث و نتیجه گیری ،۱۲) منابع پژوهش
محورهای همایش :

1- تجلی رخداد های عاشورا در دفاع مقدس

۲- تاثیر نماز ظهر عاشورا بر معنویت در دفاع مقدس

۳- نقش شور و شعور حسینی در پایداری رزمندگان اسلام

۴- تجلی ادبیات عاشورایی در فرهنگ نامه دفاع مقدس

۵- ولایت پذیری اصحاب امام حسین (ع) و نقش آن در ولایت پذیری رزمندگان اسلام

۶- بررسی خلاقیت ها و ابتکارات در کربلا و دفاع مقدس

۷- نقش بانوان در دفاع مقدس و مقایسه آن با زنان عاشورایی

۸- نقش فرهنگ عاشورا در یکپارچگی ملت حماسه ساز ایران

۹- وجوه مشترک دشمنان اسلام در واقعه عاشورا و جنگ تحمیلی

۱۰- نقش دفاع مقدس در تداوم انقلاب اسلامی و مقایسه آن با قیام امام حسین (ع)

۱۱- پیام های مشترک واقعه عاشورا و دفاع مقدس

همچنین کلیه موضوعات مرتبط با موضوع های همایش قابل پذیرش است
دبیر همایش : خانم دکتر فرزانه دهقانی
تلفن دبیرخانه : 07733559487
پست الکترونیک : info@ashura-conf.ir
وب سایت : http://ashura-conf.ir
۱۳۹۵/۱۰/۲۴ - ۲۲:۱۰:۱۴