اولین همایش سالانه شیمی و مهندسی شیمی ایران
تاریخ شروع : ۲۰ خرداد ۱۳۹۶
تاریخ پایان : ۲۰ خرداد ۱۳۹۶
گروه : فنی و مهندسی
برگزار کننده : شرکت هم اندیشان علم
محل برگزاری : مرکز همایشهای بین المللی جزیره کیش
توضیحات : مهندسی شیمی:
پدیده های انتقال
ترمودینامیک و تعادل فازی
فرایندهای جداسازی
مدلسازی و شبیه سازی
دینامیک سیالات محاسباتی
سینتیک , کاتالیست و طرح راکتور
مهندسی فرآیند
زیست فناوری و مهندسی زیست فرآیند
مهندسی پزشکی
علوم و مهندسی پلیمر
نفت ومهندسی مخازن
مهندسی محیط زیست
مدیریت بهداشت، ایمنی، محیط زیست(HSE) و ارزیابی ریسک
صنایع غذایی، بهداشتی و دارویی
آموزش در مهندسی شیمی
مواد و فرایندهای جدید
کنترل فرآیند
محور شیمی:
الکتروشیمی
ترمودینامیک
جداسازی
شیمی آلی فلزی
شیمی آلی
شیمی پلیمر و رنگ ها
شیمی تجزیه
شیمی حالت جامد
شیمی فیزیک آلی
شیمی فیزیک
شیمی معدنی
صنایع شیمیایی
محاسبات کمو متریک
محیط زیست
کوانتوم
محورهای همایش :
مهندسی شیمی:
پدیده های انتقال
ترمودینامیک و تعادل فازی
فرایندهای جداسازی
مدلسازی و شبیه سازی
دینامیک سیالات محاسباتی
سینتیک , کاتالیست و طرح راکتور
مهندسی فرآیند
زیست فناوری و مهندسی زیست فرآیند
مهندسی پزشکی
علوم و مهندسی پلیمر
نفت ومهندسی مخازن
مهندسی محیط زیست
مدیریت بهداشت، ایمنی، محیط زیست(HSE) و ارزیابی ریسک
صنایع غذایی، بهداشتی و دارویی
آموزش در مهندسی شیمی
مواد و فرایندهای جدید
کنترل فرآیند
محور شیمی:
الکتروشیمی
ترمودینامیک
جداسازی
شیمی آلی فلزی
شیمی آلی
شیمی پلیمر و رنگ ها
شیمی تجزیه
شیمی حالت جامد
شیمی فیزیک آلی
شیمی فیزیک
شیمی معدنی
صنایع شیمیایی
محاسبات کمو متریک
محیط زیست
کوانتوم
دبیر همایش : شرکت هم اندیشان علم
تلفن دبیرخانه : 02128426070
پست الکترونیک : info@chconference.ir
وب سایت : http://chconference.ir
۱۳۹۵/۱۰/۱۵ - ۲۲:۲۵:۵۰