اولین همایش سراسری توسعه پایدار در انرژی و محیط زیست
تاریخ شروع : ۲۰ خرداد ۱۳۹۶
تاریخ پایان : ۲۰ خرداد ۱۳۹۶
گروه : فنی و مهندسی
برگزار کننده : شرکت هم اندیشان علم
محل برگزاری : مرکز همایشهای بین المللی جزیره کیش
توضیحات : محورهای محیط زیست:
مهندسی محیط زیست
مدیریت محیط زیست شهری و منطقه ای
مدیریت بحرانهای زیستمحیطی
مدیریت پسماند و بازیافت
برنامهریزی استراتژیک در توسعه پایدار محیطزیست
مهندسی آب و فاضلاب
تصفیه فاضلابهای شهری و صنعتی
آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی
آلودگی خاک
آلودگی هوا و آلاینده های آن
مدیریت، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست
اقتصاد،حقوق، اخلاق و فرهنگ محیط زیست
ارزیابی اثرات زیستمحیطی
جغرافیا و برنامه ریزی (شهری، روستایی)
مدیریت پایدار جنگل و مرتع
مدیریت بحران (سیل، زلزله، آتش سوزی در جنگلها و مراتع، طوفان و گرد و غبار)
مدیریت بهداشت، ایمنی و محیطزیست
کاربرد بیوتکنولوژی در حفظ محیط زیست
الگوهای توسعه پایدار و محیط زیست شهری

محورهای انرژی:
تکنولوژی‌های انرژی
مدلسازی سیستم‌های انرژی
ذخیره ‌سازی انرژی
صنعت برق و سیستم‌های انرژی
مدیریت و بهینه‌سازی انرژی در صنایع مختلف
ارزیابی کیفیت و شبیه‌سازی
فنآوریهای نوین تولید، انتقال و توزیع انرژی
سیستم های نوین اندازه گیری انرژی
سنجش و ارزیابی پتانسیل جغرافیایی و مکان‌یابی برای سیستم‌های انرژی نو
انرژی های فسیلی
انرژی خورشیدی
انرژی بادی
انرژی زمین گرمایی
انرژیهای تولیدی از آب
انرژیهای زیست توده
پیل سوختی و هیدروژن
نیروگاههای انرژی پاک
سیستمهای انرژی هیبرید
محور ویژه: استفاده از فن آوری نانو در تولید انرژی و حفظ محیط زیست
محورهای همایش :
محورهای محیط زیست:
مهندسی محیط زیست
مدیریت محیط زیست شهری و منطقه ای
مدیریت بحرانهای زیستمحیطی
مدیریت پسماند و بازیافت
برنامهریزی استراتژیک در توسعه پایدار محیطزیست
مهندسی آب و فاضلاب
تصفیه فاضلابهای شهری و صنعتی
آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی
آلودگی خاک
آلودگی هوا و آلاینده های آن
مدیریت، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست
اقتصاد،حقوق، اخلاق و فرهنگ محیط زیست
ارزیابی اثرات زیستمحیطی
جغرافیا و برنامه ریزی (شهری، روستایی)
مدیریت پایدار جنگل و مرتع
مدیریت بحران (سیل، زلزله، آتش سوزی در جنگلها و مراتع، طوفان و گرد و غبار)
مدیریت بهداشت، ایمنی و محیطزیست
کاربرد بیوتکنولوژی در حفظ محیط زیست
الگوهای توسعه پایدار و محیط زیست شهری

محورهای انرژی:
تکنولوژی‌های انرژی
مدلسازی سیستم‌های انرژی
ذخیره ‌سازی انرژی
صنعت برق و سیستم‌های انرژی
مدیریت و بهینه‌سازی انرژی در صنایع مختلف
ارزیابی کیفیت و شبیه‌سازی
فنآوریهای نوین تولید، انتقال و توزیع انرژی
سیستم های نوین اندازه گیری انرژی
سنجش و ارزیابی پتانسیل جغرافیایی و مکان‌یابی برای سیستم‌های انرژی نو
انرژی های فسیلی
انرژی خورشیدی
انرژی بادی
انرژی زمین گرمایی
انرژیهای تولیدی از آب
انرژیهای زیست توده
پیل سوختی و هیدروژن
نیروگاههای انرژی پاک
سیستمهای انرژی هیبرید
محور ویژه: استفاده از فن آوری نانو در تولید انرژی و حفظ محیط زیست
دبیر همایش : شرکت هم اندیشان علم
تلفن دبیرخانه : 02128426070
پست الکترونیک : info@enconference.ir
وب سایت : http://enconference.ir
۱۳۹۵/۱۰/۱۵ - ۲۲:۲۵:۴۱