دومین  همایش سراسری پژوهش های نوین روانشناسی وعلوم اجتماعی
تاریخ شروع : ۰۹ خرداد ۱۳۹۶
تاریخ پایان : ۰۹ خرداد ۱۳۹۶
گروه : علوم انسانی
برگزار کننده : شرکت هم اندیشان علم
محل برگزاری : مرکز همایشهای بین المللی جزیره کیش
توضیحات : محورهای همایش:

علوم روانشناسی:
روان شناسی شخصیت
روان شناسی بالینی
روان شناسی اجتماعی
روان شناسی تربیتی
روان شناسی رشد
آسیب شناسی روانی
کودکان استثنایی
روان شناسی صنعتی
روانسـنجی

علوم اجتماعی
مطالعات زنان
پژوهشگری اجتماعی
مددکاری اجتماعی
برنامه ریزی اجتماعی
تعاون و رفاه اجتماعی
ارتباطات اجتماعی
و حوزه های مرتبط

محورهای ویژه:
روان شناسی سلامت
روان شناسی ورزش
روان شناسی هنر
روان شناسی گردشگری
روان شناسی تبلیغات
توسعه پایدار در علوم اجتماعی
محورهای همایش :
محورهای همایش:

علوم روانشناسی:
روان شناسی شخصیت
روان شناسی بالینی
روان شناسی اجتماعی
روان شناسی تربیتی
روان شناسی رشد
آسیب شناسی روانی
کودکان استثنایی
روان شناسی صنعتی
روانسـنجی

علوم اجتماعی
مطالعات زنان
پژوهشگری اجتماعی
مددکاری اجتماعی
برنامه ریزی اجتماعی
تعاون و رفاه اجتماعی
ارتباطات اجتماعی
و حوزه های مرتبط

محورهای ویژه:
روان شناسی سلامت
روان شناسی ورزش
روان شناسی هنر
روان شناسی گردشگری
روان شناسی تبلیغات
توسعه پایدار در علوم اجتماعی
دبیر همایش : شرکت هم اندیشان علم
تلفن دبیرخانه : 02128426070
پست الکترونیک : info@psconference.ir
وب سایت : http://psconference.ir
۱۳۹۵/۱۰/۰۵ - ۱۹:۲۶:۰۰