سیزدهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
تاریخ شروع : ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
تاریخ پایان : ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
گروه : علوم انسانی
برگزار کننده : مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
محل برگزاری : تهران، مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
توضیحات : هدف این کنفرانس بهره‌گیری از دستاوردهای بدیع پژوهشی و ایده‌پردازی‌های نوآورانه در خصوص چالش‌های اساسی فراروی پیشرفت ایران و راهکارهای تحول همه‌جانبه کشور بر اساس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است.
محورهای همایش :
- چالش‌های ساختاری، سیستمی و نهادی پیشرفت ایران و راهکارهای تحول براساس سند الگو جهت غلبه بر آنها
- چالش‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی پیشرفت ایران و راهکارهای تحول براساس سند الگو جهت غلبه بر آنها
- چالش‌های منطقه‌ای و جهانی پیشرفت ایران و راهکارهای تحول براساس سند الگو جهت غلبه بر آنها
- چالش‌های نظری و معرفتی پیشرفت ایران و راهکارهای تحول براساس سند الگو جهت غلبه بر آنها
دبیر همایش : دکتر هادی اکبرزاده
تلفن دبیرخانه : 02188352080
پست الکترونیک : conference.olgou@gmail.com
وب سایت : http://conference.olgou.ir/
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ - ۲۰:۴۸:۲۷