همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی
تاریخ شروع : ۲۲ دی ۱۳۹۵
تاریخ پایان : ۲۲ دی ۱۳۹۵
گروه : علوم انسانی
برگزار کننده : انجمن افق های نوین علم و فناوری
محل برگزاری : تهران
توضیحات : -
محورهای همایش :
محورهای همایش:

افق های نوین در حوزه الهیات و معارف اسلامی

افق های نوین در حوزه زبان شناسی و آموزش

افق های نوین در حوزه حقوق و علوم سیاسی

افق های نوین در حوزه جغرافیا و برنامه ریزی

افق های نوین در حوزه مطالعات اجتماعی

افق های نوین در حوزه طبیعت و گردشگری

افق های نوین در حوزه تاریخ و تمدن

افق های نوین در حوزه علوم اقتصادی

افق های نوین در حوزه علوم مدیریت

افق های نوین در حوزه علوم حسابداری

افق های نوین در حوزه علوم تربیتی

افق های نوین در حوزه روانشناسی

افق های نوین در حوزه فرهنگ و هنر

افق های نوین در حوزه علم و فناورری

دبیر همایش : -
تلفن دبیرخانه : 02177211508
پست الکترونیک : info@dhconf.ir
وب سایت : http://www.dhconf.ir
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ - ۲۰:۰۵:۰۲