سومین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل
تاریخ شروع : ۲۴ آبان ۱۴۰۲
تاریخ پایان : ۲۵ آبان ۱۴۰۲
گروه : مدیریت
برگزار کننده : دانشگاه فردوسی مشهد
محل برگزاری : دانشگاه فردوسی مشهد
توضیحات : ترویج و گسترش تفکر سیستمی
ارائه آخرین مقالات متخصصان تفکر سیستمی
آشنایی با جدیدترین ابزارهای تفکر سیستمی
ارائه کاربردهای تفکر سیستمی در سازمان ها
بهبود رویکردهای سیستمی

محورهای همایش :
"مفاهیم و ابزار های تفکر سیستمی"
"پوسیایی شناسی سیستم ها، کنترل بهینه و مدلسازی دیفرانسیلی"
"شبیه سازی (گسسته پیشامد، مونت کارلو، عامل بنیان)"
"رویکرد های ساختار دهی به مسئله و تحقیق در عملیات نرم"
"سیستم های اطلاعات مدیریت"
"مهندسی سیستم ها"

دبیر همایش : دکتر علیرضا پویا
تلفن دبیرخانه : 05138806356
پست الکترونیک : Stinpconf@um.ir
وب سایت : https://stinpconf.um.ac.ir/2023
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ - ۲۳:۵۱:۳۴