پژوهش های کاربردی در فراورده های طبیعی، طب ایرانی و مکمل
تاریخ شروع : ۰۹ آبان ۱۴۰۲
تاریخ پایان : ۱۱ آبان ۱۴۰۲
گروه : علوم پزشکی
برگزار کننده : دانشگاه ع پ مازندران
محل برگزاری : مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم
توضیحات : همایش ملی
محورهای همایش :
بررسی فیتوشیمیایی مفردات گیاهی طب ایرانی
مطالعات بالینی بر پایه فراورده­های طبیعی، طب ایرانی و مکمل
بهینه ­سازی روش­های تولید و استخراج ترکیبات طبیعی
مطالعات فارماکولوژیک مبتنی بر اتنوبوتانی، طب ایرانی و مکمل
تهیه فراورده از منابع طبیعی جهت مصارف دارویی و مکمل
روش­های نوین کنترل و پایش سلامت فراورده­ های طبیعی و مکمل
داروسازی سنتی بر پایه متون طب ایرانی
عوارض و تداخلات درمان با گیاهان دارویی و فراورده ­های طبیعی
دبیر همایش : دکتر امیر سعید حسینی
تلفن دبیرخانه : 01134484858
پست الکترونیک : maryam.qajar@yahoo.com
وب سایت : https://carnp.mazums.ac.ir/fa/
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ - ۰۰:۴۳:۳۵