گردشگری، فرهنگ، تمدن و تاریخ
تاریخ شروع : ۳۰ مهر ۱۴۰۲
تاریخ پایان : ۳۰ شهریور ۱۴۰۲
گروه : علوم انسانی
برگزار کننده : دانشگاه لرستان
محل برگزاری : دانشگاه لرستان
توضیحات : در سطح ملی
محورهای همایش :
گردشگری:
مدیریت و اقتصاد گردشگری (اقتصاد مبتنی بر تنوع زیستی، کسب و کارهای الکترونیکی در توسعه گردشگری، مدیریت استراتژیک گردشگری، مدیریت بازاریابی گردشگری و مدیریت کارآفرینی در گردشگری)
ابعاد گردشگری (غذا، کشاورزی، تاریخی، دفاع مقدس و سلامت (گردشگری پزشکی، طبیعت درمانی، طب سنتی، تاثیرات سفر بر سلامتی، فرصت ها و چالش های بازار گردشگری سلامت، مسئولیت پذیری در گردشگری سلامت)
فن آوری و اطلاعات گردشگری (GIS، نقش فناوری در توسعه گردشگری و ....)
محیط زیست و گردشگری پایدار و مسئولیت پذیر (اکوتوریسم، ژئوتوریسم، برنامه های توسعه پایدار گردشگری، تغیر الگوی مصرف و حمایت از محیط زیست، گردشگری پایدار در جوامع محلی)
تاریخ، تمدن و فرهنگ :
گردشگری و میراث ملموس (ابنیه های تاریخی، اشیاء موزه ای و .....)
گردشگری و میراث فرهنگی ناملموس (آداب و رسوم، مردم شناسی، مذهبی، فرهنگ عامه و ....)


دبیر همایش : دکتر مصطفی کرم پور
تلفن دبیرخانه : 09169653478
پست الکترونیک : zienabhajari@gmail.com
وب سایت : http://www.tcch.confnashr.ir
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ - ۰۱:۱۵:۲۹