سومین همایش ملی ارتقاء سلامت فرد، خانواده و جامعه
تاریخ شروع : ۰۳ خرداد ۱۴۰۲
تاریخ پایان : ۰۴ خرداد ۱۴۰۲
گروه : علوم پزشکی
برگزار کننده : مرکز تحقیقات سلامت جامعه با همکاری: دانشکده پرستاری، مامایی و اتاق عمل دانشکده دندانپزشکی دانشکده علوم ورزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان )
محل برگزاری : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
توضیحات : سومین همایش ملی ارتقاء سلامت فرد، خانواده و جامعه روز چهارشنبه، 3 خرداد، 1402 توسط مرکز تحقیقات سلامت جامعه, با همکاری: دانشکده پرستاری، مامایی و اتاق عمل, دانشکده دندانپزشکی, دانشکده علوم ورزشی, دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) در شهر اصفهان برگزار می شود.
دبیرخانه همایش:
اصفهان، خیابان جی شرقی، ارغوانیه، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
تلفن تماس: 03135002172
نرم افزار ایتا اکانت کاربری: Mhomid7 آقای امیدوار
​​​​​​​ایمیل: Chrc@khuisf.ac.ir
محورهای همایش :
ارتقاء سلامت دهان و دندان
مراقبت‌های نوبین پرستاری و مامایی
سلامت فرد، خانواده و جامعه با رویکردهای پیشگیری، درمان و مراقبت در شرایط پاندمی‌ها
علوم ورزشی و سلامت
ارتقاء سطح سلامت روانی و بهزیستی در جامعه
محورهای فرعی همایش

پیشگیری درمان و مراقبت در بیماری‌های دهان و دندان
یافته‌های نوبین در ارتقاء سلامت دهان و دندان
راهنمای بالینی و دستورالعمل‌هاتی مرتبط با سلامت
ارتقاء سلامت در ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی
پیشگیری، درمان و مراقبت در بیماری‌های حاد و مزمن
نظام‌ها و رویکردهای درمانی و آموزشی ارتقاء سلامت بهزیستی جامع
تعیین کننده‌های اجتماعی، اقتصادی، قرهنگی و سیاسی سلامت
مدل‌های نظام مند روانشناختی ارتقاء بهزیستی فرد و جامعه
رویکردهای نوبین کمی و کیفی تبیین و ارتقاء کیفیت زندگی و سلامت روانی، اجتماعی
رویکرد پزشکی ورزشی در آسیب
سلامت روانی در ورزش
مبانی حقوقی و اخلاقی در سلامت
یافته‌های نوین در بهداشت باروری
فعالیت بندی، تندرستی و تغذیه ورزشی
ارتقاء سلامت از کودکی تا سالمندی
آموزش به مدد جو
دبیر همایش : دکتر
تلفن دبیرخانه : 03135002172
پست الکترونیک : Chrc@khuisf.ac.ir
وب سایت : https://hamayesh.khuisf.ac.ir/chrc
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ - ۰۰:۳۶:۴۸