سومین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو
تاریخ شروع : ۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۲
تاریخ پایان : ۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۲
گروه : علوم پایه
برگزار کننده : دانشگاه تهران
محل برگزاری : دانشگاه تهران
توضیحات :
نانو پزشکی
نانو الکترونیک
نانو شیمی
نانو مواد
نانو بیوتکنولوژی
نانو بیومواد
سم شناسی نانو
نانو فوتونیک
نانوفناوری مولکولی
ایمنی نانوفناوری
فناوری نانو در مهندسی بافت
فناوری نانو در علوم کشاورزی
نانو سیالات
نانو محاسبات
نانو کامپوزیت
نانوسیالات
نانو در صنعت
نانو در علوم صنایع غذایی
نانو در محیط زیست
سایر موضوعات مرتبط

محورهای همایش :

نانو پزشکی
نانو الکترونیک
نانو شیمی
نانو مواد
نانو بیوتکنولوژی
نانو بیومواد
سم شناسی نانو
نانو فوتونیک
نانوفناوری مولکولی
ایمنی نانوفناوری
فناوری نانو در مهندسی بافت
فناوری نانو در علوم کشاورزی
نانو سیالات
نانو محاسبات
نانو کامپوزیت
نانوسیالات
نانو در صنعت
نانو در علوم صنایع غذایی
نانو در محیط زیست
سایر موضوعات مرتبط

دبیر همایش : دکتر لطفی
تلفن دبیرخانه : 09363637590
پست الکترونیک : info@utnano.ir
وب سایت : http://utnano.ir
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ - ۲۳:۴۹:۳۰