کنفرانس ملی آسیب های اجتماعی و خانواده
تاریخ شروع : ۲۵ خرداد ۱۴۰۲
تاریخ پایان : ۲۵ خرداد ۱۴۰۲
گروه : علوم انسانی
برگزار کننده : دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان
محل برگزاری : دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان
توضیحات : ایران، آشتیان، بلوار امام خمینی، دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان

دبیرخانه کنفرانس «کنفرانس ملی آسیب های اجتماعی و خانواده»
تلفن: ۰۸۶۳۷۲۲۲۵۰۰ داخلی ۳۰۶

شماره همراه دبیر کمیته اجرایی: ۰۹۱۹۲۸۰۴۲۵۸

شماره همراه دبیرکمیته انفورمتاتیک: ۰۹۳۹۹۶۰۸۱۴۳

ایمیل: shf@aiau.ac.ir
محورهای همایش :
آسیبهای اجتماعی شهرستان آشتیان با محوریت طالق و اعتیاد.
طلاق، علل روانی اجتماعی – اقتصادی
ازدواج سفید و ریشه های شکلگیری آن
خودکشی و پیامدهای آن
زندان و تاثیرات روانی اجتماعی
روسپیگری، علل و پیامدها
زنان سرپرست خانوار
آسیبهای فضای مجازی
مشکلات رفتاری دانش آموزان خانواده های مشکل دار
اعتیاد، علل و درمان
عرفان های نوظهور، آسیب های روانی – اجتماعی
نقش دولتها در ایجاد و رفع آسیب ها
حضور اتباع خارجی و آسیبها
دبیر همایش : دکتر حسن اکبری
تلفن دبیرخانه : 08637222500
پست الکترونیک : shf@aiau.ac.ir
وب سایت : https://ashtian.iau.ir/shf/fa
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ - ۲۱:۰۹:۰۴