مدل ها و روش های توانمند سازی گردشگری با محوریت استان لرستان
تاریخ شروع : ۰۹ اسفند ۱۴۰۱
تاریخ پایان : ۱۰ اسفند ۱۴۰۱
گروه : علوم انسانی
برگزار کننده : دانشگاه لرستان و سازمان بسیج اساتید
محل برگزاری : استان لرستان، شهرستان خرم آباد، دانشگاه لرستان
توضیحات : هدف اصلی ارائه مدل ها و روش های توانمندسازی گردشگری با محوریت استان لرستان است
محورهای همایش :
محورهای همایش:
- مدل ها و روش های آموزشی در گردشگری کاربردی
- مدل ها و الگوهای موثرمعنویت و نقش آن در رونق گردشگری مذهبی
- مدل ها و الگوهای بهبود گردشگری دفاع مقدس
- مدل ها و روش های ایجاد خلاقیت در گردشگری کاربردی
- مدل ها و الگوهای بهینه سازی بازاریابی گردشگری فرهنگی
- باز اندیشی در تبیین راهبرد فرهنگ پذیرش گردشگری برای ساکنین بومی - محلی
- مدل ها و الگوهای بهینه سازی بازاریابی گردشگری روستایی
- ارائه مدل ها و روش های اثربخش در اقتصاد گردشگری شهری و روستایی
- ارائه مدل ها و روش های کسب کار جدید و کار آفرینی در گردشگری
- باز آفرینی بافت های قدیم شهرهای استان لرستان مبتنی بر استراتژی گردشگری کاربردی
- مدل ها و روش توسعه جوامع محلی و بوم گردی در گردشگری
- مدل ها و الگوهای بهینه سازی بازاریابی گردشگری ژئوتوریسم
- باز اندیشی ارزیابی توزیع فضای زیر ساخت های گردشگری
- باز اندیشی مسائل زیست محیطی در اکو توریسم
- پهنه بندی مسیرها و مناطق آفرود با توجه به مسائل زیست محیطی
- ارائه مدل ها و روش های ظرفیت سنجی توانمندی های گردشگری آبی در پهنه های آبی
- ظرفیت سنجی جاذبه ها و مراکز گردشگری
- باز اندیشی در مدل ها و الگوهای ارکیتوریسم
- برند سازی محصولات و فعالیت های گردشگری
- مدیریت زمان در مسیرها و مقاصد گردشگری
- ارائه مدل ها و روش های موثر در تبلیغات گردشگری
- مدل ها و روش های موثر در گردشگری ورزشی و توسعه فرهنگی و اجتماعی آن

دبیر همایش : دکتر مصطفی کرم پور
تلفن دبیرخانه : 09169653478
پست الکترونیک : TEempmodels@gmail.com
وب سایت : https://tempmodels.tourism-kng.com/
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ - ۱۵:۱۴:۴۸