دوازدهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
تاریخ شروع : ۰۳ خرداد ۱۴۰۲
تاریخ پایان : ۰۴ خرداد ۱۴۰۲
گروه : علوم انسانی
برگزار کننده : مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
محل برگزاری : تهران، مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
توضیحات : روش برگزاری: ترکیبی (حضوری- مجازی)

اینک که به فضل الهی طراحی پیش‌نویس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به‌عنوان بالاترین سند جهت‌دهنده مسیر پیشرفت کشور به سرانجام رسیده‌است، ارائه دستاوردهای بدیع پژوهشی در خصوص نحوه تبدیل الگو و تبیین وظایف حوزه‌های مختلف حاکمیتی و مردمی در اجرای آن ضرورتی ملی است. دوازدهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به‌منظور تحقق این ضرورت برگزار می‌شود.
محورهای همایش :
"1- گفتمان عمومی"
"- گفتمان‌سازی؛ مفاهیم، سطوح و روش‌ها"
"- الزامات گفتمانی گذار به مرحله نوین پیشرفت"
"- بایسته‌های تبدیل سند الگو به گفتمان فراگیر"

"2- مسئولیت ملیِ"
" - سیاستگذاران"
"- قانونگذاران"
"- دولت "
"- نخبگان"
"- نهادهای مردمی"
"- آحاد جامعه"
"در تحقق ظرفیت‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی الگو"
دبیر همایش : دکتر هادی اکبرزاده
تلفن دبیرخانه : 02188352080
پست الکترونیک : conference@olgou.ir
وب سایت : http://conference.olgou.ir/
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۱۱:۰۶:۴۵