اولین کنفرانس ملی سیستم های هوشمند، محاسبات نرم و ریاضیات کاربردی
تاریخ شروع : ۱۴ اسفند ۱۴۰۱
تاریخ پایان : ۱۴ اسفند ۱۴۰۱
گروه : فنی و مهندسی
برگزار کننده : دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان
محل برگزاری : دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان
توضیحات : کنفرانس نیوز - مجتبی اسدپور

اولین کنفرانس ملی سیستم های هوشمند، محاسبات نرم و ریاضیات کاربردی توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان و مشارکت انجمن انفورماتیک ایران و گروه تخصصی محاسبات و سامانه های توزیع شده با حمایت پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) به منظور ایجاد بستری مناسب برای پژوهشهای نوین در حوزه های مختلف علوم و مهندسی کامپیوتر و سایر رشته های مهندسی و علوم کاربردی در اسفند ماه ۱۴۰۱ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان برگزار خواهد شد.
از کلیه، دانشجویان، اساتید و پژوهشگران گرامی دعوت بعمل میاید جدیدترین یافته های علمی مرتبط با محورهای کنفرانس یا کاربردهای آن به این کنفرانس ارسال نمایند.
ایران، آشتیان، بلوار امام خمینی، دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان- دبیرخانه کنفرانس «سیستم‌های هوشمند، محاسبات نرم و ریاضیات کاربردی»

تلفن: ۰۸۶۳۷۲۲۲۵۰۰ داخلی ۳۰۶
شماره همراه دبیر کمیته اجرایی: ۰۹۱۹۲۸۰۴۲۵۸
شماره همراه دبیرکمیته انفورمتاتیک: ۰۹۳۹۹۶۰۸۱۴۳
ایمیل: fssa@aiau.ac.ir ‌

محورهای همایش :
اولین کنفرانس ملی سیستم های هوشمند، محاسبات نرم و ریاضیات کاربردی

محورهای کنفرانس شامل کلیه موضوعات مرتبط با سیستم های هوشمند، محاسبات نرم، و ریاضیات کاربردی و پژوهش های مرتبط با هریک از موضوعات ذکر شده می باشد برخی از مهمترین محورها به شرح زیر است:

سیستم‌های هوشمند
اینترنت اشیا
سیستم‌های توزیع شده
هوش مصنوعی
یادگیری ماشین
داده‌کاوی
سیستم‌های پرسرعت
نظریه گراف و کاربردها
شهرهای هوشمند
محاسبات فراگیر
مدل‌سازی ریاضی و روش‌های محاسباتی در علوم و مهندسی
پردازش تکاملی
سیستم‌های فازی
هوش محاسباتی
نظریه پیچیدگی
شبکه‌های عصبی
الگوریتم‌های پیشرفته
منطق‌های محاسبه‌پذیر
کاربردهای جبر مجرد در امنیت محاسباتی (گروه جابجایی، میدان گالوا)
ریاضی کاربردی
دبیر همایش : دکتر حسن اکبری
تلفن دبیرخانه : 08637222500
پست الکترونیک : a@yahoo.com
وب سایت : https://ashtian.iau.ir/fssa/fa/page/67/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ - ۱۹:۰۹:۲۴