همایش ملی بیماری های مشترک بین انسان و دام
تاریخ شروع : ۰۴ اسفند ۱۳۹۵
تاریخ پایان : ۰۵ اسفند ۱۳۹۵
گروه : علوم پزشکی
برگزار کننده : دکتر فهام خامسی پور- سازمان نظام دامپزشکی استان اصفهان
محل برگزاری : اصفهان
توضیحات : آخرین مهلت ارسال مقالات » 1395/11/05
آخرین مهلت ثبت نام » 1395/11/30
محورهای همایش :
ایمونولوژی بیماری های زئونوتیک
پاتولوژی بیماری های زئونوتیک
پیشگیری و کنترل بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان
مقاومت های دارویی در بیماری های زئونوتیک
تشخیص، درمان و عوارض بیماری های زئونوتیک
اپیدمیولوژی بیماری های زئونوتیک
عفونت های بیمارستانی و شغلی ناشی از بیماری های زئونوتیک
بیماریابی زئونوزیز
اکولوژی بیماری های زئونوتیک
پاتوژنز بیماری های زئونوتیک
بار اقتصادی ناشی از بیماری های زئونوتیک
تاثیر گیاهان دارویی بر بیماری های زئونوتیک
استفاده از عوامل زئونوتیک در بیوتروریسم
پرستاری از بیماری های زئونوتیک
اتیولوژی بیماری های زئونوتیک
بیماری های مشترک باکتریایی
بیماری های مشترک قارچی
بیماری های مشترک ریکتزیایی
بیماری های مشترک ویروسی
بیماری های مشترک انگلی
ناقلین بیماری زا و حشره شناسی
بيماري هاي نو پديد و باز پديد
بیماری های منتقله از طریق غذا، آب و هوا
بیولوژی سلولی و مولکولی
طب گرمسیری
بیماری های عفونی
بهداشت عمومی
عفونت هاي مرتبط با ناباروري
زیست شناسی حیات وحش
میکروبیولوژی
واکسن ها
و سایر زمینه های مرتبط
دبیر همایش : دکتر فهام خامسی پور
تلفن دبیرخانه : 09014721772
پست الکترونیک : info@zoonoses.ir
وب سایت : http://zoonoses.ir/fa/
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ - ۲۰:۴۷:۱۰