کنفرانس ملی کشاورزی و امنیت غذایی
تاریخ شروع : ۱۶ شهریور ۱۴۰۰
تاریخ پایان : -
گروه : کشاورزی
برگزار کننده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک. پژوهشکده امنیت غذایی.
محل برگزاری : مجازی
توضیحات : نخستین کنفرانس ملی کشاورزی و امنیت غذایی به صورت مجازی در تاریخ 16 شهریور ۱۴۰۰ توسط پژوهشکده امنیت غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک برگزار می شود.

دراین کنفرانس اساتید و دانشگاهیان و همچنین مدیران و کارشناسان دستگاههای اجرایی بخش کشاورزی ضمن ارائه‌ی آخرین دستاورد‌های تحقیقاتی با بررسی چالش‌های پیش رو، راهکار‌های توسعه‌ی بخش کشاورزی را با تاکید بر امنیت غذایی و با توجه به شرایط اقتصادی کنونی کشور مورد نقد و بررسی قرار خواهند داد.
محورهای همایش :

الگوی کشت و امنيت غذایی

کارآفرينی و اشتغال پايدار و امنيت غذايی

بهره‌وری و امنيت غذايی

صنايع تبديلی و امنيت غذايی

منابع طبيعی و امنيت غذايی

تجارت و بازاريابی محصولات کشاورزی و امنيت غذايی

مديريت ريسک و امنيت غذايی

سرمايه‌گذاری و اعتبارات و امنيت غذايی

آموزش کشاورزی و امنيت غذايی

توسعه روستايی و امنيت غذايی

زنجيره عرضه و امنيت غذايی

بذر و جایگاه آن در امنیت غذایی

آب و تکنولوژی آبیاری نوین

محیط زیست و توسعه پایدار

کشاورزی پایدار با هدف تولید غذای سالم

آلودگی آب و خاک

سایر موضوعات مرتبط با کشاورزی و امنیت غذایی
دبیر همایش : دکتر افشین اسماعیلی فر
تلفن دبیرخانه : 09216941737
پست الکترونیک : info@foodsecurityconf.ir
وب سایت : http://foodsecurity.iau-arak.ac.ir
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ - ۱۷:۰۲:۰۸