چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
تاریخ شروع : ۲۹ آذر ۱۳۹۵
تاریخ پایان : ۲۹ آذر ۱۳۹۵
گروه : کشاورزی
برگزار کننده : موسسه حامیان زیست اندیش محیط آرمانی
محل برگزاری : اردبیل
توضیحات : مسلماً بدون حفاظت از منابع آب، خاك، جنگل، مرتع، آبزیان و ذخایر ژنتیکی و بهره برداري بهينه از آنها با استفاده از فن آوریهای نوین نمي توان به توسعه پايدار و توليد مطمئني درکشاورزی و منابع طبیعی دست يافت. محیط زیست سرمایه ای است که برای آن هیچ نوع سرمایه قابل جایگزینی متصور نیست و کارکردها و خدمات آن برای بقاء انسان و سایر موجودات زنده ضرورتی انکار ناپذیر است. متأسفانه علم امروز ما را درنگاهمان نسبت به طبیعت دچار مشکل ساخته است و این امر بدین دلیل است که قوانین طبیعت بر مبنای کلی گرایی و جامع گرایی است و متغیرها در آن هیچکدام مستقل از هم نیستند و حال آنکه قوانین علمی متغیرهای پیوسته و وابسته را از هم جدا کرده است. در جریان فرآیند توسعه رایج که بر اقتصاد کلاسیک استوار است، بهره برداری از منابع طبیعی و محیط زیست بدون هیچ محدودیتی توجیه شده است. لذا در هزاره جدید آنانکه از ابعاد زیست محیطی غنی ترند پیشگامان توسعه و پیشرفت جهانی خواهندبود.
محورهای همایش :
1-کشاورزی و توسعه پایدار
- اقتصاد مقاومتی و کشاورزی پایدار
- تحقیقات ، مدیریت ، اقتصاد ، ترویج و آموزش کشاورزی
- فناوری های نوین ، مکانیزاسیون و مکانیک ماشینهای کشاورزی
- ایمنی زیستی ، مهندسی ژنتیک ، کشاورزی ارگانیک
- علوم زیست شناسی(گیاهی / جانوری)
- ميوه هاي مناطق معتدله
- هواشناسی و بیوتکنولوژی کشاورزی ، سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)
- مباحث نوین در کشاورزی پایدار و گیاهپزشکی
- شناسایی و مبارزه با علفهای هرز ، آفات و بيماري هاي گياهي
- اقتصاد، بازاريابي ، نظام بانکي و بيمه محصولات كشاورزي و نقش آن در توسعه پایدار
- به زراعي و به نژادي در بهبود كمي و كيفي توليدات گياهي
- ريزگردها و اثرات آن بر كشاورزي
- ترویج و توسعه روستایی در بخش کشاورزی
- نقش ترویج در اکوتوریسم ، سلامت و امنیت غذایی و سیاست گذاری ها
- نقش تشکل ها و تعاونی ها در بخش کشاورزی
- نقش منابع طبیعی و محیط زیست در کشاورزی پایدار
- نقش IT در کشاورزی و توسعه پایدار
2- منابع طبیعی و توسعه پایدار
- مباحث نوین در منابع طبیعی
- تغییر اقلیم و آلاینده های محیطی
- استفاده از فناوری های نوین در منابع طبیعی
- روشهای پالایش در منابع طبیعی
- ریز گردها و روشهای مقابله با آنها در منابع طبیعی
3- آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
- آبخیزداری و استحصال آب باران و ارزیابی طرح های آبخیز داری
- مدیریت بهره برداری از منابع آب و خاک ، آبیاری و زهکشی
- حفاظت و کاهش فرسایش خاک و کاربرد روش های بیولوژیک
- کاربرد فناوریهای نوین در علوم آبخیزداری و مدیریت منابع آب
- مباحث نوین و کاربرد نانو تکنولوژی در علوم آب و خاک
- نقش آبخیزداری و مدیریت منابع آب در توسعه پایدار
- تغذیه خاک های کشاورزی ، رابطه آب و خاک و گیاه
- روشهای مصرف کود در خاک
- هیدرولوژی ، خاک شناسی و اقلیم شناسی
- اصلاح خاک های شور ، قلیایی و اسیدی
- پخش سیلاب ، آمایش سرزمین ، حفظ و نگهداری آب در سر شاخه ها
4- مهندسی ژنتیک و اصلاح نباتات
- محصولات تراریخته
- بانک ژن و ذخایر ژنتیکی
- زراعت و اصلاح نباتات
- روشهای جدید به نژادی در گیاهان
- بیوتکنولوژی ، کشت بافت
5- مدیریت ، ترویج و اقتصاد در بخش کشاورزی
- صنايع غذايي و محصولات لبني و گلخانه اي
- سیاست گذاری در بخش تولید و بخش اشتغال
- بررسی مسائل مربوط به صنعت کود و مخاطرات زیست محیطی آن
- بهره وری و موانع اشتغال در بخش کشاورزی
- مشاغل خانگی ، کارآفرینی و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
- الگوهای حمایتی بخش کشاورزی ، مدیریت در بخش تعاونی ها
6- علوم صنایع غذایی
- مباحث نوین در علوم صنایع غذایی
- علوم صنایع غذایی، امنیت غذایی و صنایع تبدیلی
- بیماری های عفونی ناشی از مواد غذایی
- بهداشت غذایی و مسمویت غذایی
- فرآوری مواد غذایی گیاهی ، مواد غذایی لبنی و مواد غذایی گوشتی
- میکروب شناسی مواد غذایی
7- علوم دامی و دامپزشکی
- کاربرد فناوریهای نوین در علوم دامی و نقش علوم دامی در توسعه پایدار
- تغذیه دام و طیور، نشخوارکنندگان و تهدیدات زیستی دام و طیور
- کاربرد گیاهان دارویی در دام و طیور
- مدیریت و پرورش ، بهداشت ، ایمنی و بیماریهای دام و طیور
- نقش مجتمع های دامپروری در توسعه پایدار کشاورزی
- روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در دام و دامپزشکی
- فیزیولوژی ، ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور
- نقش تکنیک های تولید مثلی در تولیدات دامی
- دامپزشکی (میکروبیولوژی، پاتولوژی، ایمنی شناسی)
- بیوتکنولوژی در انتخاب ژنومیکی و شناسایی ژن های کاندید در به نژادی
- کاربرد روش های آزمایشگاهی در بیوتکنولوژی تولید مثل دام
- جایگاه بیوتکنولوژی در تشخیص و پیشگیری بیماری های دام و طیور
8- علوم شیلات و آبزیان
- کاربرد فناوری های نوین درعلوم شیلات و آبزیان
- نقش آبزی پروری در توسعه پایدار
- تکثیر و پرورش آبزیان
- بهداشت و بیماری های آبزیان
- صید و بهره برداری
9- تولیدات گیاهی و علوم باغبانی
- کشت گلخانه ای و تغذیه گیاهان باغی
- ماندگاری پس از برداشت محصولات باغی
- تنش های زنده و غیر زنده در باغبانی
- بیوتکنولوژی پس از برداشت و کاربرد بیوتکنولوژی در باغبانی
- کشت، صنعت و فرآورده های گیاهان دارویی
- گیاهشناسی و گیاهان دارویی باغی
- روشهای نوین در افزایش عملکرد گیاهان باغی و افزایش عملکرد در باغبانی
- هیدروپونیک ، سبزی و صیفی ، گیاه پزشکی در باغبانی
- الگوهای کشت در باغبانی و عملیات پس از برداشت
- مدیریت باغ ، پارک و تکثیر و پرورش نهال و بذر
- سازه های گلخانه ای ، کود و تغذیه در باغبانی
- به نژادی گیاهان باغی و کاربردهای نانو در باغبانی
- مدیریت علف های هرز ، مدیریت بیماری ها و مدیریت آفات در گیاهان باغی
- کابرد فناوری های نوین در علوم گیاهی و نقش علوم گیاهی در توسعه پایدار
10- علوم زراعت
- تغییرات آب و هوایی و نقش آن در زراعت
- کاربردهای نانو تکنولوژی و کاربردهای بیوتکنولوژی در علوم زراعت
- مباحث نوین در زراعت و مبانی افزایش عملکرد در گیاهان زراعی
- تنش های بیولوژیک و غیر بیولوژیک در زراعت
- زراعت ملکولی ، مدل سازی در زراعت ، اگروتروریسم
- روشهای افزایش عملکرد در گیاهان زراعی و روشهای به زراعی در گیاهان زراعی
- فیزیولوژی عملکرد در گیاهان زراعی ، معرفی تیپ های ایده آل گیاهی در زراعت
11- علوم جنگل و مرتع
- علل و عوامل تخریب جنگل ها و مراتع
- روش ها و رویکرد های نوین مدیریت پایدار جنگل ها و مراتع
- جنگل و جنگل نشينان ، بهره برداري و حمل و نقل جنگل
- مهندسي جنگل ، ساختار و توالي جنگل
- سیاست گذاری ، برنامه ریزی و مدیریت منابع جنگلی
- کاربرد فناوریهای نوین در علوم جنگل و مرتع
- جنگلداري و مديريت جنگل ، محصولات غير چوبي جنگل
- نقش جنگل ها و مراتع در توسعه پایدار و ارزيابي اثرات توسعه بر محيط زيست جنگل
- پرورش جنگل ، جنگل شناسي و اكولوژي جنگل
- اقتصاد ، اكوتوريسم ، گردشگري و مسائل اجتماعي جنگل
- آنالیز و ارزیابی وروش های بررسی پوشش گیاهی مراتع
- اصلاح، احیاء و توسعه مراتع ، اکولوژی کمی و بررسی جوامع گیاهی مراتع
- مدیریت چرای دام و سیستم های رمه گردانی
- کیفیت و ارزش غذائی گیاهان مرتعی در تغذیه دام
- محصولات فرعی مراتع و ارزیابی طرح های مرتعداری
- مسائل اقتصادی و اجتماعی مراتع ، اقتصاد مرتع
12- نانو تکنولوژی در علوم کشاوزی
- کاربرد نانو در علوم کشاورزی
- کاربرد نانو در علوم محیط زیست
- نقش نانو ذرات در کشاورزی و تهیه و سنتز نانو ذرات از گیاهان
- کاربرد نانو ذرات در گیاهپزشکی و در گیاهان دارویی
- نقش نانو کمپوزیت ها و نانو فیلترها در کشاورزی
- نانو حسگرها و نانو بیوتکنولوژی در کشاورزی
- نقش نانو تکنولوژی در افزایش عملکرد کمی و کیفی گیاهان زارعی و باغی
- کاربرد نانو تکنولوژی در صنایع غذایی ، علوم دامی ، محیط زیست و منابع طبیعی
13- بیابان و بیابان زدایی
- ارزیابی ، پایش ، مدیریت و کنترل مناطق بیابانی
- بیابانزائی و بیابانزدائی ، فرسایش بادی و ریز گردها
- اهمیت مناطق بیابانی ، اصلاح و احیاء پوشش مناطق بیابان
- کاربرد فناوری های نوین در مطالعات بیابانزدایی
- بیابانزایی و توسعه پایدار
- خاک های مناطق بیابانی و مبارزه با شورشدن اراضی بیابانی
14- مدیریت سوانح طبیعی و مدیریت بهره وری از طبیعت
- زمین لرزه ، رانش زمین ، سیل و مخاطرات دریایی
- آتش سوزی در جنگل ها و مراتع
- خشکسالی و تغییرات اقلیمی
- طوفان ، صاعقه و ریزگرد
- کاربرد فناوري‌هاي نوين در مدیریت سوانح طبیعی
- نقش مدیریت سوانح طبیعی در توسعه پایدار
- اکو توریسم و تفرجگاه ، مدیریت بهره وری از طبیعت
- حیات وحش و استفاده چند منظوره
15- مدیریت انرژی و توسعه پایدار
- انرژي هاي تجديد پذير (انرژی باد، آب،امواج،زمین گرمایی،زیست توده،خورشیدی،هسته ای،انرژی هیدروژنی و پیل سوختی و... )
- انرژي هاي تجديد ناپذير (نفت، گاز، زغال سنگ و ... )
- مدیریت بهینه انرژی و بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع مختلف
- محيط زيست و انرژی های تجدیدپذیر، پاک و کارآمد
- آموزش و آگاه سازی مصرف انرژی ، اقتصاد و مدیریت منابع انرژی
- نقش پدافند غير عامل در حفظ و تامین منابع انرژی و محيط زيست
- سياست‌هاي غيرقيمتي مديريت عرضه و تقاضاي انرژي
- فن‌آوريهاي نوين توليد، انتقال و توزيع انرژي ، ضرورت امنیت و پایداری انرژی
- سیستم های انرژی، روش ها و رویکردهای نوین در مدیریت پایدار انرژی
- روش هاي استقرار سيستم جامع مديريت انرژي در سازمان ها و نقش آن
- نقش فن آوري هاي نوين و مديريت انرژي ، مديريت انرژي و نقش آن بر بازار
- راه‌كارهاي مديريت و بهينه‌سازي عرضه و تقاضاي انرژي ، استانداردها و معيارهاي آن
- تاثير اقليم و شرايط جغرافيايي بر مديريت عرضه و تقاضاي انرژي
- شيوه هاي مختلف استحصال و چالش هاي توسعه انرژی های تجدیدپذیر، پاک و کارآمد در ايران
- بومي سازي فن آوري استحصال انرژی های تجدیدپذیر، پاک و کارآمد
16- پدافند غيرعامل در کشاورزی و محیط زیست
- نقش پدافند غیرعامل در توسعه پایدار
- آينده‌پژوهي و استفاده از روش هاي نوين براي مقابله با تهديدات نوپديد
- نقش پدافند غير عامل در تامين امنيت غذايي كشور
- نقش پدافند غير عامل در تغييرات تعمدي اقليم و اثرات آن در بخش كشاورزي
- نقش پدافند غير عامل در حفظ محيط زيست و منابع طبيعي و امنیت زیستی
- نقش آموزش و فرهنگ سازي پدافند غير عامل بمنظور توانمندي‌ بخش كشاورزي
- کاربرد فناوري‌هاي نوين در پدافند غیرعامل بخش های کشاورزی,منابع طبیعی و محیط زیست
17- تغییرات اقلیمی و توسعه پایدار کشاورزی
- نقش فعالیت های انسانی در تغییر اقلیم ، علل و عوامل تشدید کننده تغییر اقلیم
- تغییر اقلیم و استراتژی بخش کشاورزی و چالش منابع آب
- اثرات تغییر اقلیم بر کشاورزی و باغبانی ، جنگل ها ، مراتع وروند بیابانزائی
- تغییر اقلیم ، تهدید یا فرصت
- اثرات تغییر اقلیم بر تنوع زیستی و محیط زیست و پدیده خشکی و خشکسالی
- پرورش نشخوار کنندگان و پیامد تغییر اقلیم
- اثرات تغییر اقلیم بر گردشگری و شیوع یبماری ها و آفات
- توسعه پایدار کشاورزی مبتنی بر تغییر اقلیم
- قوانین زیست محیطی وتغییر اقلیم و مدیریت انرژی متناسب با تغییر اقلیم
18- زیست بوم پایدار و توسعه
- محیط زیست ، اجتماع ، اقتصاد و زیست بوم پایدار
- پایداری زیست بوم و فن آوری های نوین مدیریت جامع زیست بومی
- حفظ و احیا منابع طبیعی پایه و راهکارهای بهره برداری بهینه زیست بوم پایدار
- ارزش گذاری اقتصادی و حسابداری سبز زیست بوم ها
- شهر سالم و اصول مهندسی بوم شهر تغییرات اقلیمی، ظرفیت های زیستی سرزمین و پیامدهای زیست محیطی
- مدیریت پسماند و زیست بوم ، تنوع زیستی و ظرفیت های اکولوژیکی زیست بوم پایدار
- صنعت خدمات کشاورزی و بهره برداری پایدار از زیست بوم و نظام های کشاورزی دوستدار محیط زیست
19- محیط زیست انسانی و توسعه پایدار
- مديريت، برنامه ریزی و آموزش محيط زيست
- روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در حوزه محیط زیست انسانی
- استاندارسازی، سیستم های مدیریتی،ایمنی، بهداشت و محیط زیست
- آلودگی ها (آب،خاک،هوا،صوت) و تغییرات اقلیمی
- مدیریت انرژی ، گردشگری، ارزیابی و آمایش سرزمین
- اقتصاد،حقوق، اخلاق و فرهنگ محیط زیست
- تنوع زيستي و توسعه پايدار ، مدیریت پسماند و بازیافت
- کاربرد فناوری های نوین در محیط زیست و نقش محیط زیست در توسعه پایدار
- مدیریت، طراحی و برنامه ریزی شهری ، سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS )
20- محیط زیست طبیعی و توسعه پایدار
- تنوع زیستی، حفاظت از زیستگاه ها و مناطق حفاظت شده
- مدیریت و حفاظت از پستانداران و آبزیان دریایی
- جغرافیا و برنامه ریزی ( طبیعی، شهری، روستایی، گردشگری)
- مدیریت اکوتوریسم و توسعه پایدار
- زمین شناسی زیست محیطی و مدیریت پایدار جنگل و مرتع و ذخایر زنتیکی
- مدیریت بحران (سیل، زلزله، آتش سوزی در جنگل ها و مراتع، طوفان و گرد و غبار)
- روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در حوزه محیط زیست طبیعی
21- آلودگی های محیط زیست(آب، هوا، خاک و صوت)
- پایش و کنترل آلاینده های خروجی از منابع ثابت و متحرک
- ارائه و بررسی طرح های جامع کاهش آلودگی هوا
- شناسایی و کنترل آلودگی های صوتی
- پهنه بندی آلودگی هوا با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
- شناسایی و پایش آلاینده های هوای شهری و صنعتی
- استانداردهای کیفیت هوای شهری و محیط کار
- ریز گردها و اثرات زیست محیطی آن
- مدل سازی انتشار آلودگی هوا و ابعاد بهداشتی و روانشناختی تاثیرات آلودگی هوا
22- محیط زیست ،آب و فاضلاب
- انواع آلاینده های آب ، فاضلاب شهری و تصفیه آن
- مهندسی آب و فاضلاب
- فن آوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های آب
- تصفیه آب و فاضلاب برای مصارف شهری و صنعتی
- خشک شدن تالاب ها و علل خشکسالی سال های اخیر
- مدیریت کاهش آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی
- اثرات زیست محیطی افت آب های زیرزمینی
- استانداردهای کیفی آلودگی آب و حدود مجاز آلاینده ها و پساب های تصفیه شده
- مدیریت و استفاده مجدد از پساب و لجن فاضلاب
- روش های نوین آبیاری مدیریت و بهره برداری از منابع آب جهت افزایش بهره وری در بخش کشاورزی
23- مهندسی محیط زیست و محیط زیست شهری
- اقتصاد مقاومتی و تکنولوژی های محیط زیست
- فضای سبز و محیط زیست شهری
- شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست ، شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن
- اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی درشهرها
- اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها
- مسائل محیط زیست کلان شهرها ، مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها
- ارزیابی اثرات زیست محیطی و مهندسی محیط زیست در شهرها
- حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای زیست محیطی آن
- کاربرد فناوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست
- اكولوژي شهري ، شهر سبز و مکانیسم های توسعه پاک
- توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات آن ها
- اثرات و روش های تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی پروژه ها در شهرها
- ايمني ، بهداشت و محيط زيست شهری
- طراحی شهری، بهسازی منظر و محیط زیست
- نقش و جايگاه فضاي سبز در طرح‌‌هاي توسعه و عمران شهري و روستايي
- اصول و مباني برنامه ريزي، طراحي و اجراي فضاي سبز و منظر شهري
24- توریسم ، گردشگری ، طبیعت گردی و توسعه پایدار
- گردشگری پایدار و اقتصاد مقاومتی
- گردشگری مذهبی در ایران ، باورهای مذهبی و توسعه گردشگری
- گردشگری و اقتصاد ملی ، گردشگری و تولید ملی
- مدیریت منابع انسانی در صنعت گردشگری
- استانداردسازی خدمات گردشگری
- زیر ساخت های گردشگری و صنایع وابسته
- گردشگری به عنوان صنعت جایگزین
- نظام بانکداری کشور و توسعه گردشگری
- گردشگری و توسعه کارآفرینی ،گردشگری و سرمایه گذاری
- رویکردهای نوین در صنعت گردشگری
- فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت گردشگری
- اکوتوریسم و گردشگری معاصر
- گردشگری و انرژی های نو و پایدار
- آسیب شناسی مدیریت گردشگری در ایران
- ارزیابی نقش و مشارکت بخش خصوصی در صنعت گردشگری
- موانع و محدودیت های فرهنگی موثر بر توسعه صنعت گردشگری
- نظام مدیریت بازاریابی در صنعت گردشگری کشور
- گردشگری ، ایمنی و امنیت ، گردشگری و محیط زیست
- مدیریت نام و نشان تجاری (برند) در مقاصد گردشگری
- گردشگري شهري ، روستایی، عشايري ومدل های اقلیمی
- گردشگري، جغرافیا واکوسیستم های آبی وتالابی
- گردشگری در سواحل ، گردشگري و امنيت
- گردشگري در مناظق حفاظت شده، پارک های ملی وجنگلی
- استراتژي هاي هدفمند کردن مديريت گردشگري
- تغييرات آب و هوايي و گردشگري
- گردشگري مذهبي ، فرهنگی
- گردشگری و موزه ها ، ژئوتوریسم، اقتصاد و توسعه پايدار
- گردشگري الکترونيک ، گردشگري و جهاني شدن
- گردشگري و زنان ، گردشگري و معماري
- گردشگری وموسیقی های محلی
- نقش صنعت در اداره ي رشد حمل و نقل و گردشگري
- آموزش و تورگردانی گردشگري
- گردشگری ورزشی(کوهنوردی ،کویرنوردی، دوچرخه سواری توریستی، اسکی و...دبیر همایش : مهندس الناز مباشرمقدم
تلفن دبیرخانه : 04533751049
پست الکترونیک : info.valipour@gmail.com
وب سایت : https://www.iaet2016.ir
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ - ۲۳:۳۹:۲۸