سومین کنفرانس بین المللی گل محمدی 1400
تاریخ شروع : ۰۵ خرداد ۱۴۰۰
تاریخ پایان : ۰۶ خرداد ۱۴۰۰
گروه : علوم پایه
برگزار کننده : `پژوهشکده اسانس های طبیعی دانشگاه کاشان
محل برگزاری : پژوهشکده اسانس های طبیعی دانشگاه کاشان- مجازی
توضیحات : کنفرانس در 2 روز و به صورت مجازی برگزار خواهد شد
محورهای همایش :
صنعت, بازار و تجارت گیاهان دارویی و معطر
دبیر همایش : دکتر مریم اخباری
تلفن دبیرخانه : 03155751990
پست الکترونیک : icrd@kashanu.ac.ir
وب سایت : https://icrd.kashanu.ac.ir/en
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ - ۱۸:۵۴:۰۳