ششمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی و اسلامی، حقوق، علوم تربیتی و روانشناسی
تاریخ شروع : ۳۱ تیر ۱۴۰۰
تاریخ پایان : -
گروه : علوم انسانی
برگزار کننده : دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها و مرکز توسعه خلاقیت و نوآوری علوم نوین
محل برگزاری : تهران
توضیحات : «ششمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی و اسلامی، حقوق، علوم تربیتی و روانشناسی» با حمایت و مشارکت «دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها و مرکز توسعه خلاقیت و نوآوری علوم نوین» و با بهره گیری از همکاری دانشگاه ها، سازمان ها، مراکز و موسسات علمی و تحقیقاتی کشور؛ با هدف آگاهی و دستیابی به جدیدترین دستاوردها و یافته های علمی و پژوهشی در حوزه های علوم دینی و اسلامی، فقه و حقوق، الهیات، معارف اسلامی، علوم قرآن و حدیث، اخلاق، روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری، مشاوره و راهنمایی، آموزش و پرورش، برنامه ریزی، تعلیم و تربیت، حقوق و وکالت، علوم انسانی، علوم اجتماعی، مطالعات فرهنگی، هنر و معماری، زبان و ادبیات فارسی، تاریخ و جامعه شناسی در تاریخ 31 تیر 1400 برگزار می شود. در این راستا از تمامی اساتید، دانشجویان، محققان، متخصصان، صاحبنظران و علاقمندان محترم جهت ارسال مقالات و تحقیقات ارزشمند خود صمیمانه دعوت به عمل می آید.
محورهای همایش :
•علوم دینی و اسلامی، فقه و حقوق، الهیات، معارف اسلامی، علوم قرآن و حدیث، اخلاق
•روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری، مشاوره و راهنمایی، آموزش و پرورش، برنامه ریزی، تعلیم و تربیت
•حقوق و وکالت
•علوم انسانی، علوم اجتماعی، مطالعات فرهنگی
هنر و معماری و زبان و ادبیات فارسی، تاریخ و جامعه شناسی

دبیر همایش : ریاست کنفرانس
تلفن دبیرخانه : 09195489387
پست الکترونیک : info@scsrconf.ir
وب سایت : http://scsrconf.ir/
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ - ۱۸:۵۱:۱۴