اولین گردهمایی بین المللی بانکداری و تامین مالی اسلامی
تاریخ شروع : ۲۳ بهمن ۱۳۹۵
تاریخ پایان : ۲۵ بهمن ۱۳۹۵
گروه : علوم انسانی
برگزار کننده : دانشگاه تربیت مدرس با همکاری: موسسه تامین مالی دانشگاه استراسبورگ (فرانسه)، مرکز بین المللی آموزش تامین مالی اسلامی (مالزی)،مرکز اقتصاد و تامین مالی اسلامی دانشگاه دورهام (انگلستان)
محل برگزاری : دانشگاه تربیت مدرس
توضیحات : بیش از پنجاه سال از مطالعه و پژوهش در حوزه بانکداری اسلامی و تامین مالی اسلامی، که جزئی از اقتصاد اسلامی است، می گذرد. ایده و فلسفه وجودی این پارادایم نظر بسیاری از صاحبنظران مسلمان و غیر مسلمان را در کشور های مختلف به خود جلب کرده است. برخی از این مطالعات، اصیل و راه گشا بوده و برخی دیگر با ابهاماتی روبرو هستند که یا رونوشت برداری از نظام سرمایه داری است و یا برخی از ارزش های اسلامی را به چارچوب اقتصاد نئوکلاسیکی تحمیل کرده اند. اکثر این مطالعات پراکنده از هدف مشخصی پیروی نمی کنند. به منظور هدفمند کردن این مطالعات تحولی نیاز است تا با عنایت خداوند حکیم گامی در این راه بزرگ و جهانی برداشته شود.

هدف از برگزاری اولین گردهمایی بانکداری و تامین مالی اسلامی تحت عنوان: «قواعد ایجابی و سلبی تامین مالی اسلامی» عبارتند از:

1- آشنایی با آرا و عقاید دانشمندان مراکز معتبر جهان در این حوزه،

2- نزدیک کردن عقاید متخصصان تامین مالی اسلامی،

3- جهت دار کردن پژوهش های پراکنده،

4- تدوین مدلی ریاضی، جامع نگر و یکپارچه برای بانکداری و تامین مالی اسلامی.

تلاش ما بر این است که با مشارکت و همکاری متخصصان بین المللی تامین مالی اسلامی گام های فوق به عنوان فاز اول و پیش نیاز مطالعات در سلسله گرد همایی های آینده برای دستیابی به فضای هر چه نزدیک تر به مدل مطلوب برداشته شود.

محورهای همایش :
الف. مفاهیم بنیادی و ارکان تامین مالی اسلامی در دیدگاه کل نگر
الف 1. آیا مفهومی تحت عنوان بانکداری و تامین مالی اسلامی وجود دارد؟ آیا برای ادامه حیات یک نظام اقتصادی ربا (بهره) لازم است؟ چه فرض هایی نیاز است که برآورده شود؟
الف 2. مشخصه های اساسی بانکداری و تامین مالی اسلامی چیست؟
الف 3. اصول بانکداری و تامین مالی اسلامی
الف 4. ارکان بانکداری و تامین مالی اسلامی به عنوان بخش جدائی ناپذیر از اقتصاد اسلامی
الف 5. چگونه بانکداری و تامین مالی اسلامی با متعارف بانکداری مقایسه می شود؟
الف 6. بانکداری بدون ربا و ادیان ابراهیمی
ب. پیش درآمدی بر مدلسازی یک نظام بانکداری اسلامی و تامین مالی اسلامی قابل دوام در سطح جهان
ب 1. وزن دهی شیوه های مختلف قرارداد های اسلامی و نقش آن ها در نظام اقتصاد
ب 2. آیا یک مدل واحدی از بانکداری و تامین مالی اسلامی وجود دارد؟ چه معیاری منحصر به فرد بودن آن را مشخص می سازد؟ فتواها و ملاحظات اقتصادی چه نقشی در اینجا بازی می کند؟
پ. تنظیم گری و جنبه های مقررات در بانکداری و تامین مالی اسلامی
پ 1. رابطه کفایت و عدم کفایت سرمایه در بانکداری و تامین مالی اسلامی
پ 2. چگونه بازل 1، 2 و 3 بر بانکداری و تامین مالی اسلامی تاثیرمی گذارند؟ آیا آنها واقعا عملکرد بانکداری و تامین مالی اسلامی را تغییر می دهند؟ چگونه؟
ت. حل اختلاف قانونی مسائل بانکداری و تامین مالی اسلامی با تاکید ویژه بر تجربیات کشور های مسلمان و غیر مسلمان
ت 1. جنبه های قانونی و اخلاقی بانکداری و تامین مالی اسلامی
ت 2. نقش انطباق شریعتی و ملاحظات اقتصادی در انتخاب و ترویج محصولات جدید بانکداری اسلامی
ث. تجربیات کشورهای مسلمان و غیر مسلمان در پیاده سازی بانکداری و تامین مالی اسلامی
ث 1. ارزیابی منتقدانه تجربیات کشور های مختلف در بانکداری و تامین مالی اسلامی با رجوع به قرارداد های مشارکت در سود و زیان

دبیر همایش : خانم دکتر پرستو محمدی
تلفن دبیرخانه : 02182884048
پست الکترونیک : p.mohammadi@modares.ac.ir
وب سایت : http://icibif.ir
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ - ۲۳:۱۴:۲۲