هشتمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در فقه، حقوق و علوم انسانی
تاریخ شروع : ۳۱ خرداد ۱۴۰۰
تاریخ پایان : -
گروه : علوم انسانی
برگزار کننده : دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها و مرکز توسعه خلاقیت و نوآوری علوم نوین
محل برگزاری : تهران
توضیحات : «هشتمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در فقه، حقوق و علوم انسانی» با حمایت و مشارکت «دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها و مرکز توسعه خلاقیت و نوآوری علوم نوین» و با بهره گیری از همکاری دانشگاه ها، سازمان ها، مراکز و موسسات علمی و تحقیقاتی کشور؛ با هدف آگاهی و دستیابی به جدیدترین دستاوردها و یافته های علمی و پژوهشی در حوزه های علوم انسانی، علوم اجتماعی، مطالعات فرهنگی، فقه، حقوق و وکالت، مدیریت، حسابداری، اقتصاد، کارآفرینی و کسب و کار، روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری، مشاوره و راهنمایی، آموزش و پرورش، برنامه ریزی، ، توسعه اقتصادی، توسعه پایدار، توسعه گردشگری، توسعه ملی، علوم دینی و اسلامی، الهیات، معارف اسلامی، علوم قرآن و حدیث، اخلاق، زبان شناسی، زبان و ادبیات فارسی، فرهنگ و تاریخ، جامعه شناسی، علوم سیاسی، تاریخ، فلسفه در تاریخ 31 خرداد 1400 برگزار می شود. در این راستا از تمامی اساتید، دانشجویان، محققان، متخصصان، صاحبنظران و علاقمندان محترم جهت ارسال مقالات و تحقیقات ارزشمند خود صمیمانه دعوت به عمل می آید.
محورهای همایش :
•علوم انسانی، علوم اجتماعی، مطالعات فرهنگی
•فقه، حقوق و وکالت
•مدیریت، حسابداری، اقتصاد، کارآفرینی و کسب و کار
•روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری، مشاوره و راهنمایی، آموزش و پرورش، برنامه ریزی
•توسعه اقتصادی، توسعه پایدار، توسعه گردشگری، توسعه ملی
•علوم دینی و اسلامی، الهیات، معارف اسلامی، علوم قرآن و حدیث، اخلاق
•زبان شناسی، زبان و ادبیات فارسی، فرهنگ و تاریخ
جامعه شناسی، علوم سیاسی، تاریخ، فلسفه

دبیر همایش : ریاست کنفرانس
تلفن دبیرخانه : 09014942277
پست الکترونیک : info@humanityconf.ir
وب سایت : http://www.humanityconf.ir/fa/
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ - ۱۱:۳۵:۳۱