سومین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی معماری و شهرسازی
تاریخ شروع : ۳۰ بهمن ۱۳۹۹
تاریخ پایان : ۳۰ بهمن ۱۳۹۹
گروه : فنی و مهندسی
برگزار کننده : مرکز توسعه و گسترش مطالعات میان رشته ای
محل برگزاری : شهر تهران
توضیحات : سومین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی معماری و شهرسازی روز پنجشنبه، 30 بهمن، 1399 توسط مركز توسعه و گسترش مطالعات ميان رشته اي و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و
کنسرسیوم محتوای ملی و نیز مقالات برگزیده در مجلات معتبر بین المللی نمایه خواهند شد شما
می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این کنفرانس ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.
محورهای همایش :
 محورهای کنفرانس:
1. نوآوری در مهندسی معماری :
2. معماری نوآور و خلاق
3. معماری پایدار
4. معماری و هویت شهری
5. نقش معماری در دستیابی به ساخت و ساز پایدار
6. نمودهای معماری و شهرسازی سنتی و اسلامی در منطقه
7. انرژی های نو در معماری
8. سبک شناسی معماری
9. روش ها و فناوری های نو در در معماری
10. گرافیک شهری و معماری خیابانی
11. تأثیر اقلیم بر معماری بومی و پایدار
12. الگوهای معماری بومی
13. تأثیر مصالح بوم آورد بر معماری پایدار
14. مفهوم شناسی معماری و شهر سازی معاصر
15. تاثیر تحولات تکنولوژیکی در معماری
16. معماری پایدار و ساختمان‌های هوشمند
17. معماری ، تغییر اقلیم و چگونگی مصرف انرژی
18. برنامه ریزی انرژی در طرح های معماری با نگاه به معماری پایدار
19. معماری منظر ، بوم شناسی و زیبایی شناسی در معماری
20. نوآوری در برنامه ریزی ، مدیریت و طراحی شهری:
21. برنامه ریزی منطقه ای و شهری
22. برنامه ریزی کالبدی شهری
23. حقوق شهری
24. مدیریت شهری
25. طراحی شهری
26. مدیریت پروژه های شهری
27. کاربرد فن‌آوری‌های نوین در توسعه شهری
28. مشارکت در امور شهری
29. مدیریت بحران
30. نماهای شهری
31. گردشگری شهری
32. بهسازی و نوسازی شهری
33. تاثیر تکنولوژی های جدید ساخت در بافتهای شهری
34. نوآوری در مهندسی ترافیک ، حمل و نقل و زیرساخت های شهری:
35. شریان های حیاتی و حمل و نقل شهری
36. حمل‌و‌نقل و توسعه پایدار
37. ابنیه فنی و تاسیسات شهری
38. روسازی ( راه، راه آهن، فرودگاه و بندر)
39. سیستم‌های هوشمند حمل‌و‌نقل
40. برنامه‌ریزی حمل‌و‌نقل و شهرسازی
41. آب و فاضلاب و زیرساخت های شهری
42. طراحی هندسی معابر
43. سیستم های حمل و نقلی و پایداری حمل و نقل در کلان شهرها
44. مهندسی ترافیک و برنامه ریزی حمل و نقل
45. ایمنی حمل و نقل ،ترافیک و ریسک
46. مدیریت سیستم‌های حمل‌و‌نقل
47. آموزش و فرهنگ‌سازی ترافیک
48. حمل‌و‌نقل همگانی ، اقتصاد حمل‌و‌نقل
49. قوانین و مقررات و مدیریت یکپارچه در ترافیک
50. حمل و نقل غیر موتوری
51. نوآوری در مهندسی محیط زیست و محیط زیست شهری:
52. فضای سبز و محیط زیست شهری
53. شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست
54. شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن
55. مسائل محیط زیست کلان شهرها
56. اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی درشهرها
57. اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها
58. مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها
59. ارزیابی اثرات زیست محیطی و مهندسی محیط زیست در شهرها
60. حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای زیست محیطی آن
61. کاربرد فناوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست
62. اکولوژی شهری ، شهر سبز و مکانیسم های توسعه پاک
63. مدیریت پسماند در شهرها
64. فاضلاب شهری و تصفیه آن
65. توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات آن ها
66. اثرات و روش های تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی پروژه ها در شهرها
67. همخوانی اکولوژیکی و هماهنگی توسعه با محیط زیست
68. ایمنی ، بهداشت و محیط زیست شهری
69. طراحی شهری، بهسازی منظر و محیط زیست
70. نوآوری در مهندسی شهرسازی وتوسعه شهری پایدار:
71. الگوها و شاخص های توسعه شهری پایدار
72. بافت فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی (چالش ها و راهکارها)
73. بلایای طبیعی و اثرات آن بر توسعه پایدار شهرها
74. شهرسازی نوین و توسعه پایدار
75. تجارب توسعه شهری پایدار در جهان و ایران
76. سیاست‌های ملی و منطقه‌ای و توسعه شهری پایدار
77. جغرافیا و توسعه پایدار شهری و روستایی
78. ناپایداری شهر و عوامل موثر
79. شناخت موانع و محدودیتها و شاخصهای توسعه شهری پایدار
80. کاربرد فن‌آوری‌های نوین در توسعه شهری
81. حکمروایی شایسته و مشارکت مردمی در توسعه شهری پایدار
82. توسعه صنعت گردشگری در جهت توسعه پایدار شهری
83. شهرهای جدید و توسعه پایدار شهر
84. نوآوری در منظر شهری پایدار و توسعه:
85. پایداری و منظر شهری
86. تعاریف، مفاهیم و مبانی نظری منظر شهری
87. برنامه ریزی و مدیریت منظر شهری
88. تجارب داخلی و خارجی در زمینه منظر شهری
89. عناصر سازنده سیما و منظر شهری
90. آسیب‌شناسی منظرشهری
91. منظر شهرهای اسلامی و شهرهای ایران
92. منظر طبیعی شهر و شهرهای سنتی و جدید
93. منظر شهری ، مسائل اجتماعی و خاطرات جمعی
94. نمادها، نشانه ها، هنرهای تجسمی و منظر شهری
95. منظر شهری بافت های فرسوده و تاریخی
96. منظر شهری بافت های نوساز
97. ضوابط و دستورالعمل های منظر و نماهای شهری
98. نوآوری در مرمت بافت ها و آثار تاریخی:
99. بافت های تاریخی
100. بهسازی آثار تاریخی
101. نوسازی شهری
102. بازسازی بافت تاریخی
103. نوآوری در فرهنگ ، جامعه شناسی و روانشناسی شهری:
104. شهروند و حقوق شهروندی
105. فرهنگ شهر نشینی و تعامل در فضای شهری
106. فرهنگ های بومی و شهر
107. روانشناسی محیطی
108. تعامل فرهنگی و کالبد شهری
109. فرهنگ و توسعه شهری
110. پایداری اجتماعی-فرهنگی در شهر
111. فرهنگ و حمل و نقل شهری
112. فرهنگ و جغرافیای شهری
113. مدیریت و فرهنگ شهری
114. تبلور فرهنگ در منظر و سیمای شهری
115. نقش نهادینگی فرهنگی در شهرسازی
116. فرهنگ، هویت و منظر شهری
117. نوآوری در مدیریت ریسک و بحران و راه کار های ایجاد مدیریت جامع بحران:
118. مخاطرات طبیعی و راه کارهای کاهش خطرپذیری DRR
119. حلقه های مفقوده در چرخه اجرایی مدیریت کاهش خطر پذیری بحران DRM
120. تفاوت های میان مدیریت بحران، مدیریت مقابله، مدیریت شرایط اضطرار و مدیریت بازتوانی
121. توانمندسازی و ظرفیت سازی تیم های جستجو ، آواربردار و امدادگر
122. مشارکت مردمی و ظرفیت سازی ، تغییرات اقلیم و چالش های مدیریت بحران
123. راه کارها و ضرورت های تشکیل نظام مدیریت جامع بحران
124. نقش دیتا، اطلاعات، تکنیک ها، ابزار ها و سامانه های"تصمیم ساز" در مدیریت هوشمند سوانح
125. سیستم های هشدار مخاطرات طبیعی EWS ، سامانه سریع ارزیابی رخدادها RES
126. تاب آور سازی در ابعاد ملی ، شهری و روستایی و ارتقاء تاب آوری ملی و تاب آورسازی شهرها MCR
127. برنامه ریزی، آمادگی و راه کارهای عملی برای تداوم کسب وکار BCM
128. انتقال خطر پذیری به شخص ثالث (بیمه ها) Risk Transfer
129. مدیریت بحران در سیستمهای بهداشتی و درمانی
130. طراحی و استقرار سامانه های فرماندهی سانحه HICS و HEICS
131. نوآوری در مدیریت جهانگردی و توسعه پایدار شهری
132. مدیریت منابع انسانی در صنعت جهانگردی
133. اصول مدیریت در صنعت جهانگردی
134. سامانه های اطلاعاتی در صنعت جهانگردی
135. مدیریت کیفیت جامع در صنعت جهانگردی
136. محیط ملی و بین المللی تجارت و گردشگری
137. تحلیل رفتاری جهانگردی و تعامل فرهنگی
138. خط مشی گذاری در صنعت جهانگردی
139. ارزیابی طرح های توسعه جهانگردی
140. مدیریت اکو سیستم های طبیعی
141. برنامه ریزی جهانگردی در کشورهای در حال توسعه
142. مدیریت استراتژیک گردشگری
143. بازاریابی محصولات جهانگردی در توسعه شهری
144. نوآوری در مدیریت ، اقتصاد و کارآفرینی در پروژه
145. مدیریت وتکنیک های بهینه سازی
146. مدیریت تولید در پروژه ها
147. مدیریت بازرگانی پروژه های شهری
148. بازاریابی و مدیریت بازار
149. مدیریت استراتژیک
150. برنامه ریزی استراتژیک شهری
151. سیاست های پولی و مالی
152. بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در پروژه های توسعه
153. مدیریت ارتباط با مشتریان
154. بازار شناسی در امر ساخت و ساز
155. مدیریت رقابت در پروژه
156. مدیریت دولتی
157. توسعه اقتصادی و برنامه ریزی شهری
158. مدیریت رفتار سازمانی شهری
159. مالیه عمومی و خط مشی مالی دولت در توسعه شهری
160. مدیریت منابع انسانی
161. مدیریت تحول سازمانی
162. مسائل نیروی انسانی در صنعت ساخت و ساز
163. مدیریت انتقال تکنولوژی در توسعه شهری
164. مدیریت کیفیت و بهره وری
165. اقتصاد محیط زیست شهری
166. اقتصاد شهری و روستایی در توسعه
167. چالش های موجود در توسعه شرکت های نوآور
168. تجارت بین الملل در پروژه های شهری و عمرانی
169. اقتصاد و توسعه شهری
170. مدیریت مهندسی کسب و کار در پروژه
171. اخلاق در کسب و کار مهندسی
172. نقش رسانه ها در بهبود فضای ساخت و ساز شهری
173. مدیریت هزینه در کسب و کار
174. بررسی روش های تامین مالی و سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی
175. بررسی فرصت های سرمایه گذاری به منظور جلب سرمایه گذاران داخلی و خارجی
176. جایگاه بازار سرمایه در تامین مالی بخش های مختلف پروژه های شهری
177. مدیریت ریسک سرمایه گذاری در پروژه
178. تاثیر تحریم ها بر توسعه شهری
179. راهکارهای برون رفت از رکود تورمی در ساخت وساز
180. حسابداری، حسابرسی و توسعه شهری
181. اطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکت های عمرانی
182. روش های هزینه یابی وحسابداری در مدیریت پروژه
183. نقش حسابداری وحسابرسی در بحران های مالی
184. سیاست‌های پولی و اعتباری مناسب در شرایط تحریم
185. مدیریت سرمایه گذاری در پروژه
186. مدیریت انرژی در ساخت و ساز
187. تبلیغات و روابط عمومی، برند ،تجارت الکترونیک
188. مدیریت ارتباط با مشتری در پروژه
189. چالشهای فرا روی مدیریت شهری
190. مدیریت دانش در امور شهری
191. مدیریت رفتار و زمان در سازمانها و شرکت ها
192. توانمند نمودن منابع انسانی سازمانهای مدیریت شهر
193. ارزشگذاری منابع انسانی و سرمایه فکری
194. مدیریت زمان و نقش آن در موفقیت پروژه های عمرانی
195. توسعه نظام اطلاع رسانی و ارتباط با ذینفعان
196. مدیریت محیط زیست
197. مدیریت در سوانح طبیعی
198. مدیریت ثبت اسناد و املاک
199. بازاریابی و صادرات در مصالح عمرانی
200. مدیریت تکنولوژی
201. مدیریت فناوری اطلاعات در پروژه های شهری
202. مدیریت منابع اطلاعاتی در توسعه
203. مدیریت امور فرهنگی در شهرسازی نوین
204. مهندسی مالی و مدیریت ریسک
205. تامین مالی و سرمایه گذاری در صنعت ساختمان و راه
206. مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی در رشته های مرتبط با توسعه شهری-
207. مدیریت پایدار امور شهری
دبیر همایش : +
تلفن دبیرخانه : 02188816395
پست الکترونیک : iure@bcnf.ir
وب سایت : http://iure.bcnf.ir
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ - ۱۱:۳۳:۴۲