دومین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی
تاریخ شروع : ۲۵ اسفند ۱۳۹۹
تاریخ پایان : ۲۵ اسفند ۱۳۹۹
گروه : علوم پایه
برگزار کننده : شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام
محل برگزاری : دانشکده بین المللی ابن سینا گرجستان
توضیحات : با استعانت از خداوند متعال، " شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام و دانشکده بین المللی ابن سینا گرجستان " با حمایت مؤثر ارگان ها، سازمان ها و مجامع علمی و دانشگاهی، دومین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی را برگزار خواهد کرد. با توجه به اهمیت موضوع و همچنین نقش سازنده آن در جامعه، متولیان برگزاری انتظار دارند این کنفرانس با مشارکت مسئولین، متخصصین، مهندسین ، کارشناسان و صاحب نظران هرچه باشکوه تر برگزار گردد. تا با ارائه جدیدترین مقالات و دستاوردهای علمی و تجربی روز دنیا توسط پژوهشگران و محققین در راستای ارتقای سطح علمی با هدف افزایش توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین در این حوزه و در نهایت افزایش بهره وری و نهایتا توسعه همه جانبه و صحیح جامعه گامی استوار برداریم.

محورهای همایش :
فقه
حقوق
پژوهش های دینی
ادیان و صلح
علوم انسانی
علوم اسلامی
علوم اجتماعی
الهیات و معارف اسلامی
اقتصاد اسلامی
مطالعات تمدن اسلامی
مطالعات دینداری و علوم دینی
دبیر همایش : محسن جمشیدی زرمهری
تلفن دبیرخانه : 02171053199
پست الکترونیک : info@iccad.ir
وب سایت : https://iccad.ir/fa/
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ - ۱۱:۳۳:۱۰