کنفرانس ملی سلامت اجتماعی در شرایط بحران
تاریخ شروع : ۱۲ آذر ۱۳۹۹
تاریخ پایان : ۱۲ آذر ۱۳۹۹
گروه : علوم پزشکی
برگزار کننده : دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز-مرکز عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
محل برگزاری : دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
توضیحات : محورهای علمی حوزه سلامت اجتماعی :
- شناخت عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
- مداخلات اجتماعی ارتقا دهنده سلامت
- نقش عومل اجتماعی سلامت در سیاست گذاری سلامت

محورهای علمی حوزه مدیریت بحران :
- مدیریت بحران و سلامت اجتماعی سلامت در بلایا و وحوادث
- نقش فناوری اطلاعات در ارتقا سلامت اجتماعی
- پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
- حوزه HSE شهری و سلامت اجتماعی
- حوزه HSE صنعتی و سلامت اجتماعی
- مدیریت بحران و بلایای طبیعی
محورهای همایش :
محورهای علمی حوزه سلامت اجتماعی :
- شناخت عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
- مداخلات اجتماعی ارتقا دهنده سلامت
- نقش عومل اجتماعی سلامت در سیاست گذاری سلامت

محورهای علمی حوزه مدیریت بحران :
- مدیریت بحران و سلامت اجتماعی سلامت در بلایا و وحوادث
- نقش فناوری اطلاعات در ارتقا سلامت اجتماعی
- پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
- حوزه HSE شهری و سلامت اجتماعی
- حوزه HSE صنعتی و سلامت اجتماعی
- مدیریت بحران و بلایای طبیعی
دبیر همایش : دکتر ماریا چراغی
تلفن دبیرخانه : 06133367048
پست الکترونیک : shtcconf99@gmail.com
وب سایت : http://www.shtcconf.ir
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ - ۲۱:۳۲:۳۰