کنفرانس ملی تازه های علوم ورزشی و سلامت
تاریخ شروع : ۲۱ آبان ۱۳۹۹
تاریخ پایان : ۲۱ آبان ۱۳۹۹
گروه : علوم پایه
برگزار کننده : دانشگاه ایلام
محل برگزاری : دانشگاه ایلام
توضیحات : دانشگاه ایلام و اداره کل ورزش و جوانان استان ایلام ، کنفرانس ملی تازه های علوم ورزشی و سلامت را با همکاری دانشگاهها، انجمن ها و بخش خصوصی و با هدف رشد و توسعه دانش تربیت بدنی و علوم ورزشی را برگزار می‌کند. تأکید این کنفرانس بر جنبه‌های کاربردی و راهبردی و توسعه‌ای علوم ورزشی است که از سودمندی خاص در سطح کشور برخوردارند. از تمامی پژوهشگران، دانشگاهیان دعوت می‌شود تا با ارسال مقاله و شرکت در کنفرانس با تبادل یافته‌های پژوهشی و کاربردی خود موجب پرباری و اثربخشی کنفرانس در راستای اهدافش باشند.


محورهای همایش :
- فیزیولوژی و تغذیه
- مدیریت
- آسیب شناسی و حرکات اصلاحی
- بیومکانیک ، مهندسی و فناوری
- رفتار حرکتی و روانشناسی
دبیر همایش : دکتر عامر خیری / دبیر علمی دانشگاه ایلام
تلفن دبیرخانه : 09302944215
پست الکترونیک : ncsshi99@gmail.com
وب سایت : http://www.ncsshi.ir
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ - ۲۳:۳۸:۴۳