اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
تاریخ شروع : ۱۰ اسفند ۱۳۹۸
تاریخ پایان : ۱۱ اسفند ۱۳۹۸
گروه : فنی و مهندسی
برگزار کننده : دانشگاه شهید رجایی تهران، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی با همکاری دانشگاههای خارج از کشور (دانشگاه فلورانس ایتالیا، دانشگاه پلی تکنیک میلان ایتالیا، دانشگاه تانگجی چین)
محل برگزاری : تهران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران- دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی
توضیحات : اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
تاریخ و مکان برگزاری: دهم و یازدهم اسفندماه 1398
برگزارکننده: دانشگاه شهید رجایی تهران، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی با همکاری دانشگاههای خارج از کشور (دانشگاه فلورانس ایتالیا، دانشگاه پلی تکنیک میلان ایتالیا، دانشگاه تانگجی چین)

سایت همایش: https://icsac.sru.ac.irپس از برگزاري موفقيت آميز اولین و دومین و سومین و چهارمین دوره از همایش ملی معماری و شهر پایدار به میزبانی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی دانشگاه شهید رجایی تهران در طي سالهای گذشته، هم اینک اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش معماری و شهر پایدار در دانشگاه شهید رجایی تهران برگزار مي‌شود. این همایش بین المللی، با هدف هم‌افزايي دانش و انتشار يافته‌هاي نو و بديع در زمينه های مختلف معماری اسلامی، معماری و شهرسازی، شهر پایدار، منظر پایدار و هنرهای محیطی برگزار مي‌شوند. آشنايي و ارتباط ميان اساتيد، پژوهشگران، صاحب نظران، متخصصان، سياست گذاران و علاقمندان در حوزه های مذکور، بررسي چالش‌هاي علمي و اجرايي در فرآيند کاربري آن از ديگر اهداف برگزارکنندگان است. در این راستا، کميته علمي و اجرایی اين همایش، از تمامي اساتيد، پژوهشگران و نویسندگان محترم دعوت مي نمايد مقالات خود را كه حاوي آخرین و جدیدترین دستاوردهای پژوهشی و علمی در محورهای اصلی همایش و يا ساير زمينه هاي مرتبط مي باشد را، به دبيرخانه کنفرانس ارسال نمايند

ارتباط با ما:
پست الکترونیک دبیرخانه: ICSAC2020@GMAIL.COM
آدرس دبیرخانه همایش: تهران-لویزان-خیابان شهید شعبانلو-دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران- دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی- طبقه 9- دبیرخانه همایش.
مسئول هماهنگی و دبیرخانه: علی صادقی حبیب آباد

محورهای همایش :
- محورهای معماری
- معماری و توسعه پایدار
- انرژی‌های نو در معماری
- فرهنگ، هنر و معماری
- مرمت بافت ها و آثار تاریخی
- معماری و شهرسازی اسلامی
- اندیشه ها و فن آوری های نو در معماری
- معماری تزئینی
- معماری داخلی
- مفهوم شناسی معماری
- زیبا شناسی در معماری

محورهای شهرسازی
- پایداری در شهرسازی
- پایداری و محیط زیست
- توسعه پایدار و تراکم شهری
- پتانسیل های توسعه شهری
- سیتم های حمل و نقل
- برنامه ریزی منطقه ای و شهری
- شهرسازی و توسعه نوین شهری
- شهرهای جدید و توسعه پایدار شهر
- مهندسی تخریب در صنعت ساختمان
- تعاملات اجتماعی در فضاهای شهری
- برنامه ریزی، مدیریت و طراحی شهری
- مقاومت سازی و بهسازی ساخته های شهری
- تاثیر شاپینگ مال ها در بافت شهری
- مبانی و اصول مهندسی تخریب، مدیریت و نظارت تخریب
- نقش جایگزینی مراکز تجاری در ترافیک شهری
- مدیریت شهری
- شهر بدون اتومبیل

محورهای محیط زیست
- زباله و آلودگی های زیست محیطی
- راهکارهای کاهش مصرف و مدیریت آب
- فضاهای سبز و محیط زیست شهری
محورهای منظر
- منظر و زیبایی شناسی
- منظر راه
- منظر شفابخش
- منظر درمانی
- منظر فضاهای آموزشی
- مناظر شهری
- بوستان های شهری، محلی، منطقه ای
- مناظر تاریخی
- مناظر فرهنگی
- منظر صنعتی
- منظر کشاورزی
- منظر و گردشگری

محورهای گرافیک محیطی
- هنرهای محیطی (معماری، معماری منظر و شهرسازی)دبیر همایش : مسئول هماهنگی و دبیرخانه: علی صادقی حبیب آباد
تلفن دبیرخانه : 09173432927
پست الکترونیک : icsac2020@gmail.com
وب سایت : https://icsac.sru.ac.ir/fa/
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ - ۰۱:۱۹:۳۶