دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
تاریخ شروع : ۱۱ خرداد ۱۳۹۵
تاریخ پایان : -
گروه : کشاورزی
برگزار کننده : موسسه حامیان زیست اندیش محیط آرمانی
محل برگزاری : اردبیل
توضیحات : مسلماً بدون حفاظت از منابع آب، خاك، جنگل، مرتع، آبزیان و ذخایر ژنتیکی و بهره برداري بهينه از آنها با استفاده از فن آوریهای نوین نمي توان به توسعه پايدار و توليد مطمئني درکشاورزی و منابع طبیعی دست يافت. محیط زیست سرمایه ای است که برای آن هیچ نوع سرمایه قابل جایگزینی متصور نیست و کارکردها و خدمات آن برای بقاء انسان و سایر موجودات زنده ضرورتی انکار ناپذیر است. متأسفانه علم امروز ما را درنگاهمان نسبت به طبیعت دچار مشکل ساخته است و این امر بدین دلیل است که قوانین طبیعت بر مبنای کلی گرایی و جامع گرایی است و متغیرها در آن هیچکدام مستقل از هم نیستند و حال آنکه قوانین علمی متغیرهای پیوسته و وابسته را از هم جدا کرده است. در جریان فرآیند توسعه رایج که بر اقتصاد کلاسیک استوار است، بهره برداری از منابع طبیعی و محیط زیست بدون هیچ محدودیتی توجیه شده است. لذا در هزاره جدید آنانکه از ابعاد زیست محیطی غنی ترند پیشگامان توسعه و پیشرفت جهانی خواهندبود. این مهم با اتکاء به بکارگیری مبانی علوم کشاورزی که شالوده آن به روابط درونی اجزای زنده با محیط زیست خود و نهاده های حاصل از چنین بر همکنشهایی متکی است طلیعه دار این حرکت خواهد بود. راهکارهای نوین مدیریت مواد زاید، پسماندها و فاضلاب ها در توسعه پایدار، فرصت ها و جایگاه های سرمایه گذاری و اشتغالزایی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، نقش مدیریت بهینه انرژی در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار و توسعه گردشگری، طبیعت گردی کشاورزی و روستایی در همایش ملی ایده های نوین کشاورزی بررسی می شوند. به نظر مي‌رسد امروزه ديگر ارزش‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و... صنعت گردشگري بر كمتر كسي پوشيده باشد ولي با اين همه جايگاه واقعي گردشگري در حوزه هاي ياد شده همچنان نيازمند آگاهي رساني روزافزون و علمي است. در كشور ما نگاه به حوزه گردشگري همواره نگاهي فرهنگي بوده و كمتر مزاياي اقتصادي اين صنعت مورد توجه قرار گرفته است. بديهي است كه اهميت گردشگري و توسعه چشمگير آن طي پنجاه سال گذشته در جهان، نمايانگر مزاياي اقتصادي آن علاوه بر ساير وجوه فرهنگي، اجتماعي، سياسي و ... است. دومین کنفرانس ملی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری نيز بر آن است كه با بهره‌مندي از نظرات صاحب نظران و كارشناسان علمي و محققان دانشگاهي و ارائه دستاوردهاي كشورهاي ديگر، پيشنهاد هاي علمي و سازنده‌اي را جهت اجرا ارائه نماید.


کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد . ||| طراح
محورهای همایش :
1-کشاورزی و توسعه پایدار

- اقتصاد مقاومتی و کشاورزی پایدار
- تحقیقات ، مدیریت ، اقتصاد ، ترویج و آموزش کشاورزی
- فناوری های نوین ، مکانیزاسیون و مکانیک ماشینهای کشاورزی
- ایمنی زیستی ، مهندسی ژنتیک ، کشاورزی ارگانیک
- علوم زیست شناسی(گیاهی / جانوری)
- ميوه هاي مناطق معتدله
- هواشناسی و بیوتکنولوژی کشاورزی ، سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)
- مباحث نوین در کشاورزی پایدار و گیاهپزشکی
- شناسایی و مبارزه با علفهای هرز ، آفات و بيماري هاي گياهي
- اقتصاد، بازاريابي ، نظام بانکي و بيمه محصولات كشاورزي و نقش آن در توسعه پایدار
- به زراعي و به نژادي در بهبود كمي و كيفي توليدات گياهي
- ريزگردها و اثرات آن بر كشاورزي
- ترویج و توسعه روستایی در بخش کشاورزی
- نقش ترویج در اکوتوریسم ، سلامت و امنیت غذایی و سیاست گذاری ها
- نقش تشکل ها و تعاونی ها در بخش کشاورزی
- نقش منابع طبیعی و محیط زیست در کشاورزی پایدار
- نقش IT در کشاورزی و توسعه پایدار
2- منابع طبیعی و توسعه پایدار
- مباحث نوین در منابع طبیعی
- تغییر اقلیم و آلاینده های محیطی
- استفاده از فناوری های نوین در منابع طبیعی
- روشهای پالایش در منابع طبیعی
- ریز گردها و روشهای مقابله با آنها در منابع طبیعی

3- آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
- آبخیزداری و استحصال آب باران و ارزیابی طرح های آبخیز داری
- مدیریت بهره برداری از منابع آب و خاک ، آبیاری و زهکشی
- حفاظت و کاهش فرسایش خاک و کاربرد روش های بیولوژیک
- کاربرد فناوریهای نوین در علوم آبخیزداری و مدیریت منابع آب
- مباحث نوین و کاربرد نانو تکنولوژی در علوم آب و خاک
- نقش آبخیزداری و مدیریت منابع آب در توسعه پایدار
- تغذیه خاک های کشاورزی ، رابطه آب و خاک و گیاه
- روشهای مصرف کود در خاک
- هیدرولوژی ، خاک شناسی و اقلیم شناسی
- اصلاح خاک های شور ، قلیایی و اسیدی
- پخش سیلاب ، آمایش سرزمین ، حفظ و نگهداری آب در سر شاخه ها

4- مهندسی ژنتیک و اصلاح نباتات
- محصولات تراریخته
- بانک ژن و ذخایر ژنتیکی
- زراعت و اصلاح نباتات
- روشهای جدید به نژادی در گیاهان
- بیوتکنولوژی ، کشت بافت

5- مدیریت ، ترویج و اقتصاد در بخش کشاورزی
- صنايع غذايي و محصولات لبني و گلخانه اي
- سیاست گذاری در بخش تولید و بخش اشتغال
- بررسی مسائل مربوط به صنعت کود و مخاطرات زیست محیطی آن
- بهره وری و موانع اشتغال در بخش کشاورزی
- مشاغل خانگی ، کارآفرینی و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
- الگوهای حمایتی بخش کشاورزی ، مدیریت در بخش تعاونی ها

6- علوم صنایع غذایی
- مباحث نوین در علوم صنایع غذایی
- علوم صنایع غذایی، امنیت غذایی و صنایع تبدیلی
- بیماری های عفونی ناشی از مواد غذایی
- بهداشت غذایی و مسمویت غذایی
- فرآوری مواد غذایی گیاهی ، مواد غذایی لبنی و مواد غذایی گوشتی
- میکروب شناسی مواد غذایی

7- علوم دامی و دامپزشکی
- کاربرد فناوریهای نوین در علوم دامی و نقش علوم دامی در توسعه پایدار
- تغذیه دام و طیور، نشخوارکنندگان و تهدیدات زیستی دام و طیور
- کاربرد گیاهان دارویی در دام و طیور
- مدیریت و پرورش ، بهداشت ، ایمنی و بیماریهای دام و طیور
- نقش مجتمع های دامپروری در توسعه پایدار کشاورزی
- روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در دام و دامپزشکی
- فیزیولوژی ، ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور
- نقش تکنیک های تولید مثلی در تولیدات دامی
- دامپزشکی (میکروبیولوژی، پاتولوژی، ایمنی شناسی)
- بیوتکنولوژی در انتخاب ژنومیکی و شناسایی ژن های کاندید در به نژادی
- کاربرد روش های آزمایشگاهی در بیوتکنولوژی تولید مثل دام
- جایگاه بیوتکنولوژی در تشخیص و پیشگیری بیماری های دام و طیور

8- علوم شیلات و آبزیان
- کاربرد فناوری های نوین درعلوم شیلات و آبزیان
- نقش آبزی پروری در توسعه پایدار
- تکثیر و پرورش آبزیان
- بهداشت و بیماری های آبزیان
- صید و بهره برداری

9- تولیدات گیاهی و علوم باغبانی
- کشت گلخانه ای و تغذیه گیاهان باغی
- ماندگاری پس از برداشت محصولات باغی
- تنش های زنده و غیر زنده در باغبانی
- بیوتکنولوژی پس از برداشت و کاربرد بیوتکنولوژی در باغبانی
- کشت، صنعت و فرآورده های گیاهان دارویی
- گیاهشناسی و گیاهان دارویی باغی
- روشهای نوین در افزایش عملکرد گیاهان باغی و افزایش عملکرد در باغبانی
- هیدروپونیک ، سبزی و صیفی ، گیاه پزشکی در باغبانی
- الگوهای کشت در باغبانی و عملیات پس از برداشت
- مدیریت باغ ، پارک و تکثیر و پرورش نهال و بذر
- سازه های گلخانه ای ، کود و تغذیه در باغبانی
- به نژادی گیاهان باغی و کاربردهای نانو در باغبانی
- مدیریت علف های هرز ، مدیریت بیماری ها و مدیریت آفات در گیاهان باغی
- کابرد فناوری های نوین در علوم گیاهی و نقش علوم گیاهی در توسعه پایدار

10- علوم زراعت
- تغییرات آب و هوایی و نقش آن در زراعت
- کاربردهای نانو تکنولوژی و کاربردهای بیوتکنولوژی در علوم زراعت
- مباحث نوین در زراعت و مبانی افزایش عملکرد در گیاهان زراعی
- تنش های بیولوژیک و غیر بیولوژیک در زراعت
- زراعت ملکولی ، مدل سازی در زراعت ، اگروتروریسم
- روشهای افزایش عملکرد در گیاهان زراعی و روشهای به زراعی در گیاهان زراعی
- فیزیولوژی عملکرد در گیاهان زراعی ، معرفی تیپ های ایده آل گیاهی در زراعت

11- علوم جنگل و مرتع
- علل و عوامل تخریب جنگل ها و مراتع
- روش ها و رویکرد های نوین مدیریت پایدار جنگل ها و مراتع
- جنگل و جنگل نشينان ، بهره برداري و حمل و نقل جنگل
- مهندسي جنگل ، ساختار و توالي جنگل
- سیاست گذاری ، برنامه ریزی و مدیریت منابع جنگلی
- کاربرد فناوریهای نوین در علوم جنگل و مرتع
- جنگلداري و مديريت جنگل ، محصولات غير چوبي جنگل
- نقش جنگل ها و مراتع در توسعه پایدار و ارزيابي اثرات توسعه بر محيط زيست جنگل
- پرورش جنگل ، جنگل شناسي و اكولوژي جنگل
- اقتصاد ، اكوتوريسم ، گردشگري و مسائل اجتماعي جنگل
- آنالیز و ارزیابی وروش های بررسی پوشش گیاهی مراتع
- اصلاح، احیاء و توسعه مراتع ، اکولوژی کمی و بررسی جوامع گیاهی مراتع
- مدیریت چرای دام و سیستم های رمه گردانی
- کیفیت و ارزش غذائی گیاهان مرتعی در تغذیه دام
- محصولات فرعی مراتع و ارزیابی طرح های مرتعداری
- مسائل اقتصادی و اجتماعی مراتع ، اقتصاد مرتع

12- نانو تکنولوژی در علوم کشاوزی
- کاربرد نانو در علوم کشاورزی
- کاربرد نانو در علوم محیط زیست
- نقش نانو ذرات در کشاورزی و تهیه و سنتز نانو ذرات از گیاهان
- کاربرد نانو ذرات در گیاهپزشکی و در گیاهان دارویی
- نقش نانو کمپوزیت ها و نانو فیلترها در کشاورزی
- نانو حسگرها و نانو بیوتکنولوژی در کشاورزی
- نقش نانو تکنولوژی در افزایش عملکرد کمی و کیفی گیاهان زارعی و باغی
- کاربرد نانو تکنولوژی در صنایع غذایی ، علوم دامی ، محیط زیست و منابع طبیعی

13- بیابان و بیابان زدایی
- ارزیابی ، پایش ، مدیریت و کنترل مناطق بیابانی
- بیابانزائی و بیابانزدائی ، فرسایش بادی و ریز گردها
- اهمیت مناطق بیابانی ، اصلاح و احیاء پوشش مناطق بیابان
- کاربرد فناوری های نوین در مطالعات بیابانزدایی
- بیابانزایی و توسعه پایدار
- خاک های مناطق بیابانی و مبارزه با شورشدن اراضی بیابانی

14- مدیریت سوانح طبیعی و مدیریت بهره وری از طبیعت
- زمین لرزه ، رانش زمین ، سیل و مخاطرات دریایی
- آتش سوزی در جنگل ها و مراتع
- خشکسالی و تغییرات اقلیمی
- طوفان ، صاعقه و ریزگرد
- کاربرد فناوري‌هاي نوين در مدیریت سوانح طبیعی
- نقش مدیریت سوانح طبیعی در توسعه پایدار
- اکو توریسم و تفرجگاه ، مدیریت بهره وری از طبیعت
- حیات وحش و استفاده چند منظوره

15- مدیریت انرژی و توسعه پایدار
- انرژي هاي تجديد پذير (انرژی باد، آب،امواج،زمین گرمایی،زیست توده،خورشیدی،هسته ای،انرژی هیدروژنی و پیل سوختی و... )
- انرژي هاي تجديد ناپذير (نفت، گاز، زغال سنگ و ... )
- مدیریت بهینه انرژی و بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع مختلف
- محيط زيست و انرژی های تجدیدپذیر، پاک و کارآمد
- آموزش و آگاه سازی مصرف انرژی ، اقتصاد و مدیریت منابع انرژی
- نقش پدافند غير عامل در حفظ و تامین منابع انرژی و محيط زيست
- سياست‌هاي غيرقيمتي مديريت عرضه و تقاضاي انرژي
- فن‌آوريهاي نوين توليد، انتقال و توزيع انرژي ، ضرورت امنیت و پایداری انرژی
- سیستم های انرژی، روش ها و رویکردهای نوین در مدیریت پایدار انرژی
- روش هاي استقرار سيستم جامع مديريت انرژي در سازمان ها و نقش آن
- نقش فن آوري هاي نوين و مديريت انرژي ، مديريت انرژي و نقش آن بر بازار
- راه‌كارهاي مديريت و بهينه‌سازي عرضه و تقاضاي انرژي ، استانداردها و معيارهاي آن
- تاثير اقليم و شرايط جغرافيايي بر مديريت عرضه و تقاضاي انرژي
- شيوه هاي مختلف استحصال و چالش هاي توسعه انرژی های تجدیدپذیر، پاک و کارآمد در ايران
- بومي سازي فن آوري استحصال انرژی های تجدیدپذیر، پاک و کارآمد

16- پدافند غيرعامل در کشاورزی و محیط زیست
- نقش پدافند غیرعامل در توسعه پایدار
- آينده‌پژوهي و استفاده از روش هاي نوين براي مقابله با تهديدات نوپديد
- نقش پدافند غير عامل در تامين امنيت غذايي كشور
- نقش پدافند غير عامل در تغييرات تعمدي اقليم و اثرات آن در بخش كشاورزي
- نقش پدافند غير عامل در حفظ محيط زيست و منابع طبيعي و امنیت زیستی
- نقش آموزش و فرهنگ سازي پدافند غير عامل بمنظور توانمندي‌ بخش كشاورزي
- کاربرد فناوري‌هاي نوين در پدافند غیرعامل بخش های کشاورزی,منابع طبیعی و محیط زیست

17- تغییرات اقلیمی و توسعه پایدار کشاورزی
- نقش فعالیت های انسانی در تغییر اقلیم ، علل و عوامل تشدید کننده تغییر اقلیم
- تغییر اقلیم و استراتژی بخش کشاورزی و چالش منابع آب
- اثرات تغییر اقلیم بر کشاورزی و باغبانی ، جنگل ها ، مراتع وروند بیابانزائی
- تغییر اقلیم ، تهدید یا فرصت
- اثرات تغییر اقلیم بر تنوع زیستی و محیط زیست و پدیده خشکی و خشکسالی
- پرورش نشخوار کنندگان و پیامد تغییر اقلیم
- اثرات تغییر اقلیم بر گردشگری و شیوع یبماری ها و آفات
- توسعه پایدار کشاورزی مبتنی بر تغییر اقلیم
- قوانین زیست محیطی وتغییر اقلیم و مدیریت انرژی متناسب با تغییر اقلیم

18- زیست بوم پایدار و توسعه
- محیط زیست ، اجتماع ، اقتصاد و زیست بوم پایدار
- پایداری زیست بوم و فن آوری های نوین مدیریت جامع زیست بومی
- حفظ و احیا منابع طبیعی پایه و راهکارهای بهره برداری بهینه زیست بوم پایدار
- ارزش گذاری اقتصادی و حسابداری سبز زیست بوم ها
- شهر سالم و اصول مهندسی بوم شهر تغییرات اقلیمی، ظرفیت های زیستی سرزمین و پیامدهای زیست محیطی
- مدیریت پسماند و زیست بوم ، تنوع زیستی و ظرفیت های اکولوژیکی زیست بوم پایدار
- صنعت خدمات کشاورزی و بهره برداری پایدار از زیست بوم و نظام های کشاورزی دوستدار محیط زیست

19- محیط زیست انسانی و توسعه پایدار
- مديريت، برنامه ریزی و آموزش محيط زيست
- روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در حوزه محیط زیست انسانی
- استاندارسازی، سیستم های مدیریتی،ایمنی، بهداشت و محیط زیست
- آلودگی ها (آب،خاک،هوا،صوت) و تغییرات اقلیمی
- مدیریت انرژی ، گردشگری، ارزیابی و آمایش سرزمین
- اقتصاد،حقوق، اخلاق و فرهنگ محیط زیست
- تنوع زيستي و توسعه پايدار ، مدیریت پسماند و بازیافت
- کاربرد فناوری های نوین در محیط زیست و نقش محیط زیست در توسعه پایدار
- مدیریت، طراحی و برنامه ریزی شهری ، سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS )

20- محیط زیست طبیعی و توسعه پایدار

- تنوع زیستی، حفاظت از زیستگاه ها و مناطق حفاظت شده
- مدیریت و حفاظت از پستانداران و آبزیان دریایی
- جغرافیا و برنامه ریزی ( طبیعی، شهری، روستایی، گردشگری)
- مدیریت اکوتوریسم و توسعه پایدار
- زمین شناسی زیست محیطی و مدیریت پایدار جنگل و مرتع و ذخایر زنتیکی
- مدیریت بحران (سیل، زلزله، آتش سوزی در جنگل ها و مراتع، طوفان و گرد و غبار)
- روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در حوزه محیط زیست طبیعی
21- آلودگی های محیط زیست(آب، هوا، خاک و صوت)
- پایش و کنترل آلاینده های خروجی از منابع ثابت و متحرک
- ارائه و بررسی طرح های جامع کاهش آلودگی هوا
- شناسایی و کنترل آلودگی های صوتی
- پهنه بندی آلودگی هوا با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
- شناسایی و پایش آلاینده های هوای شهری و صنعتی
- استانداردهای کیفیت هوای شهری و محیط کار
- ریز گردها و اثرات زیست محیطی آن
- مدل سازی انتشار آلودگی هوا و ابعاد بهداشتی و روانشناختی تاثیرات آلودگی هوا

22- محیط زیست ،آب و فاضلاب
- انواع آلاینده های آب ، فاضلاب شهری و تصفیه آن
- مهندسی آب و فاضلاب
- فن آوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های آب
- تصفیه آب و فاضلاب برای مصارف شهری و صنعتی
- خشک شدن تالاب ها و علل خشکسالی سال های اخیر
- مدیریت کاهش آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی
- اثرات زیست محیطی افت آب های زیرزمینی
- استانداردهای کیفی آلودگی آب و حدود مجاز آلاینده ها و پساب های تصفیه شده
- مدیریت و استفاده مجدد از پساب و لجن فاضلاب
- روش های نوین آبیاری مدیریت و بهره برداری از منابع آب جهت افزایش بهره وری در بخش کشاورزی

23- مهندسی محیط زیست و محیط زیست شهری
- اقتصاد مقاومتی و تکنولوژی های محیط زیست
- فضای سبز و محیط زیست شهری
- شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست ، شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن
- اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی درشهرها
- اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها
- مسائل محیط زیست کلان شهرها ، مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها
- ارزیابی اثرات زیست محیطی و مهندسی محیط زیست در شهرها
- حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای زیست محیطی آن
- کاربرد فناوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست
- اكولوژي شهري ، شهر سبز و مکانیسم های توسعه پاک
- توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات آن ها
- اثرات و روش های تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی پروژه ها در شهرها
- ايمني ، بهداشت و محيط زيست شهری
- طراحی شهری، بهسازی منظر و محیط زیست
- نقش و جايگاه فضاي سبز در طرح‌‌هاي توسعه و عمران شهري و روستايي
- اصول و مباني برنامه ريزي، طراحي و اجراي فضاي سبز و منظر شهري
24- توریسم ، گردشگری ، طبیعت گردی و توسعه پایدار

- گردشگری پایدار و اقتصاد مقاومتی
- گردشگری مذهبی در ایران ، باورهای مذهبی و توسعه گردشگری
- گردشگری و اقتصاد ملی ، گردشگری و تولید ملی
- مدیریت منابع انسانی در صنعت گردشگری
- استانداردسازی خدمات گردشگری
- زیر ساخت های گردشگری و صنایع وابسته
- گردشگری به عنوان صنعت جایگزین
- نظام بانکداری کشور و توسعه گردشگری
- گردشگری و توسعه کارآفرینی ،گردشگری و سرمایه گذاری
- رویکردهای نوین در صنعت گردشگری
- فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت گردشگری
- اکوتوریسم و گردشگری معاصر
- گردشگری و انرژی های نو و پایدار
- آسیب شناسی مدیریت گردشگری در ایران
- ارزیابی نقش و مشارکت بخش خصوصی در صنعت گردشگری
- موانع و محدودیت های فرهنگی موثر بر توسعه صنعت گردشگری
- نظام مدیریت بازاریابی در صنعت گردشگری کشور
- گردشگری ، ایمنی و امنیت ، گردشگری و محیط زیست
- مدیریت نام و نشان تجاری (برند) در مقاصد گردشگری
- گردشگري شهري ، روستایی، عشايري ومدل های اقلیمی
- گردشگري، جغرافیا واکوسیستم های آبی وتالابی
- گردشگری در سواحل ، گردشگري و امنيت
- گردشگري در مناظق حفاظت شده، پارک های ملی وجنگلی
- استراتژي هاي هدفمند کردن مديريت گردشگري
- تغييرات آب و هوايي و گردشگري
- گردشگري مذهبي ، فرهنگی
- گردشگری و موزه ها ، ژئوتوریسم، اقتصاد و توسعه پايدار
- گردشگري الکترونيک ، گردشگري و جهاني شدن
- گردشگري و زنان ، گردشگري و معماري
- گردشگری وموسیقی های محلی
- نقش صنعت در اداره ي رشد حمل و نقل و گردشگري
- آموزش و تورگردانی گردشگري
- گردشگری ورزشی(کوهنوردی ،کویرنوردی، دوچرخه سواری توریستی، اسکی و... (
دبیر همایش : وحید ولی پور
تلفن دبیرخانه : 04533239238
پست الکترونیک : info.valipour@gmail.com
وب سایت : https://www.iaet2016.ir
۱۳۹۵/۰۲/۱۰ - ۱۸:۳۵:۳۱