دومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
تاریخ شروع : ۰۵ اسفند ۱۳۹۴
تاریخ پایان : -
گروه : فنی و مهندسی
برگزار کننده : مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار و موسسه آموزش عالی مهراروند
محل برگزاری : تهران
توضیحات : معرفی کنفرانس:
کشور ايران با توجه به موقعيت جغرافيايي حساس خود، اكنون در مقطعي از تاريخ و در مرحله اي از توسعه قرار گرفته است كه تحت هر شرايطي بايد مقوله توسعة‌ پايدار را به طور جدي مورد توجه قرار دهد. تحقق اين امر هم زماني ممكن است كه بتوانيم با فرهنگ سازی محیط زیست خود را حفظ كرده و آنها را به نحو مطلوب بهره برداري کنیم . مسلماً بدون حفاظت از منابع آب، خاك، جنگل، مرتع، آبزیان و ذخایر ژنتیکی و بهره برداري بهينه از آنها با استفاده از فن آوریهای نوین نمي توان به توسعه پايدار و توليد مطمئني در بخش محیط زیست دست يافت.
در راستای تحكيم و عملياتي نمودن اين عزم فراگير و بهره برداري مناسب از بركات آن و همچنين به منظور پیشگیری از بحران های محیط زیستی، برآنیم تا ضمن شناخت ماهیت و ویژگی های محیط زیست، زمینه مناسب را برای ارتقای سطح دانش در پژوهش ها و مطالعات این حوزه فراهم آورده و در جهت ترویج فرهنگ پاسداری از محیط زیست و شناخت مفهومی توسعه پایدار در جامعه گام های موثری با کمک حامیان محیط زیست برداریم.


محورهای همایش :
محورهای کنفرانس:
الف- محیط زیست:
حوزه محیط زیست انسانی:
1. مدیریت، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست
2. اقتصاد،حقوق، اخلاق و فرهنگ محیط زیست
3. گردشگری، ارزیابی و آمایش سرزمین
4. آلودگی ها(آب،خاک،هوا،صوت) و تغییرات اقلیمی
5. استاندارسازی،سیستم های مدیریتی،ایمنی،بهداشت و محیط زیست
6. مدیریت، طراحی و برنامه ریزی شهری
7. مدیریت پسماند و بازیافت
8. مهندسی آب و فاضلاب
9. سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS )
حوزه محیط زیست طبیعی:
10. تنوع زیستی، حفاظت از زیستگاهها و مناطق حفاظت شده
11.زمین شناسی زیست محیطی
12. جغرافیا و برنامه ریزی ( طبیعی، شهری، روستایی، گردشگری)
13.مدیریت پایدار جنگل و مرتع و ذخایر ژنتیکی
14. مدیریت بحران (سیل، زلزله، آتش سوزی در جنگلها و مراتع، طوفان و گرد و غبار)
15.مدیریت اکوتوریسم و توسعه پایدار
16. مدیریت و حفاظت از پستاندارن و آبزیان دریایی
ب- مدیریت انرژی:
17.انرژي هاي تجديد ناپذير: (نفت، گاز، زغال سنگ و...)
18.انرژي هاي تجديد پذير: (انرژی باد، آب،امواج،زمین گرمایی،زیست توده،خورشیدی،هسته ای،انرژی هیدروژنی و پیل سوختی و... )
19. مديريت و بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع مختلف
20.آموزش و آگاه سازی مصرف انرژی ، اقتصاد و مدیریت منابع انرژی
21.فن‌آوريهاي نوين توليد، انتقال و توزيع انرژي ، ضرورت امنیت و پایدار انرژی
22. سیستم های انرژی، روشها و رویکردهای نوین در مدیریت پایدار انرژی
پ- پدافند غیرعامل و پدافند زیستی:
23.نقش پدافند غير عامل در حفظ و تامین منابع انرژی و محيط زيست
24.نقش فرهنگ سازي و آموزش در توسعه پدافند زیستی
25.روشها و رویکردهای نوین و پایداردر حوزه مهندسی محیط زیست و پدافند غیرعامل
26.فناوریهای نوین در حوزه مهندسی محیط زیست
27.راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در حوزه مهندسی محیط زیست
28. راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش مدیریت انرژی
29. راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در حوزه پدافند زیستی و پدافند غیرعامل
30.سایر مباحث مرتبط با علوم و مهندسی محیط زیست

دبیر همایش : -
تلفن دبیرخانه : 02177491587
پست الکترونیک : info@eiconf.ir
وب سایت : http://eiconf.ir
۱۳۹۴/۰۹/۱۵ - ۲۲:۱۱:۲۷