اولین همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب و بهداشت، چالش ها  و راهکار ها
تاریخ شروع : ۲۷ مهر ۱۳۹۵
تاریخ پایان : ۲۸ مهر ۱۳۹۵
گروه : فنی و مهندسی
برگزار کننده : استانداری اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، شرکت آب و فاضلاب شهری اصفهان، شرکت آب منطقه¬ای اصفهان، شرکت آب وفاضلاب روستایی اصفهان، شهرداری اصفهان
محل برگزاری : دانشگاه صنعتی اصفهان
توضیحات : اولین همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب و بهداشت، چالش ها و راهکار ها بر آن است که با رویکرد تلفیق و تمرکز بخشهای علمی و اجرایی حوزه آ ب با هدف گفتمان آب و هم افزایی پژوهشگران و متخصصین برجسته کشور به ارتفای دانش و نگرش تصمیم گیران و مصرف کنندگان آب در شش محور بپردازد. نیل به این مقصود نیازمند همکاری و همراهی صمیمانه"مدیران و تصمیم گیران"، مردم" و "مصرف کنندگان عمده" کشور می باشد، تا بهینه سازی عرضه و تفاضای آب میسر شود.
محورهای همایش :
1- مدیریت عرضه آب شرب و بهداشت
1-1- صیانت از منابع موجود
1-2- تنوع بخشی به روش های تأمین و توزیع آب
1-3- ارتقاء کمی و کیفی پتانسیل های موجود در تأمین آب
1-4- پدافند غیر عامل و مدیریت بحران سامانه های آب و فاضلاب
2- مدیریت تقاضای آب شرب و بهداشت از دیدگاه:
2-1- فنی و مهندسی
2-2- فرهنگی و اجتماعی
2-3- ابزاری
2-4- اقتصاد آب
3- استانداردها
3-1- استانداردهای کیفی منابع و مصارف
3-2- استانداردهای کمی منابع و مصارف
3-3- استانداردهای تجهیزات آب بر و آب پخش
4- قوانین و حقوق آب
4-1- محدودیت ها
4-2- الزامات
4-3- چالش ها
4-4- نیازها
5- فناوری های نوین عرضه و تقاضای آب
5-1- مهندسی کنترل و پایش و کاربرد ابزار دقیق در سامانه های آب و فاضلاب
5-2- GIS و RS در سامانه های آب و فاضلاب
5-3- هوشمندسازی سامانه های آب و فاضلاب
6- آثار زیست محیطی عرضه و تقاضای آب شرب
6-1- بازچرخانی و استفاده مجدد از آب خاکستری
6-2- مدیریت آب های نامتعارف
6-3- احیا و تعادل بخشی به منابع سطحی و زیرزمینی آب

دبیر همایش : پروفسور عابدی
تلفن دبیرخانه : 03133913349
پست الکترونیک : drink@water-iut.ir
وب سایت : http://water-iut.ir/
۱۳۹۵/۰۲/۱۰ - ۱۸:۳۵:۲۱