همایش بین المللی نقش مشاوره در راهبرد مدیریت توسعه و رشد اقتصادی و صنعتی در ایران
تاریخ شروع : ۰۵ اسفند ۱۳۹۸
تاریخ پایان : -
گروه : علوم پایه
برگزار کننده : دانشگاه تهران و پردیس فناوری کیش
محل برگزاری : دانشگاه تهران
توضیحات : آغاز ثبت نام : از ۱۰ خرداد ماه ۱۳۹۸
ارسال چکیده مقالات : تا ۵ آذر ماه ۱۳۹۸
اعلام نتایج داوری : ۱۵ دی ماه ۱۳۹۸
ارسال اصل مقالات : ۲ بهمن ماه ۱۳۹۸
تاریخ برگزاری همایش : ۵ اسفند ماه ۱۳۹۸
محورهای همایش :
- نقش مجالس مشورتی و سیاستگزاری در ارائه طرحهای نقشه جامع اقتصادی
- مطالعه کاربردی در مشاوره ، ایجاد و استقرار واحدهای صنعتی در کشور بر اساس منابع و نیازهای محلی ، استانی و کشور ( جایابی صنعتی )
ویژگی مناطق آزاد صنعتی و تجاری کشور در ایجاد مراکز مشاوره صنعت در ارتباط با صنایع خارجی
- ضرورت بهره گیری از فناوری اطلاعات و مشاوره از راه دور در عصر کنونی در صنایع مختلف
- تبیین جایگاه مشاوره در صنعت در نسل چهارم انقلاب صنعتی
- ارتباط صنایع مختلف خدماتی و تولیدی با یکدیگر در قالب مشاوره های صنعتی ( صنعت بیمه ، بانکداری ، مشاوره ای و ….)
- نقش مشاوره های صنعتی و مستند سازی جهت ارتقای دانش در حوزه صنعتی و مراکز علمی کشور
- ارائه نقشه ایجاد شبکه مشاوره صنعت در مقیاس کشور و منطقه
- جایگاه مشاوره و آموزش در افزایش راندمان تولید و کیفیت کالا و خدمات
- نحوه شناسایی آسیب ها و معضلات صنایع و طبقه بندی آنها جهت انجام مشاوره های مدیریتی
- توجه به ابعاد حوزه سرمایه گذاری (ارزی و ریالی) در طرحهای عمرانی کشور
- الگو برداری از طرحها و نتایج تحقیقات علمی و عملی حوزه مشاوره در دیگر کشورها
- نقش بعد منابع انسانی متخصص از دیدگاه علوم انسانی در ایجاد شبکه تخصصی مشاوره در صنعت
- توجه به وضعیت سلامت جسمی و روانی نیروی انسانی در صنایع با توجه به نتایج مشاوره های مربوطه
دبیر همایش : داوود رمضانی
تلفن دبیرخانه : 02166176196
پست الکترونیک : info@ipcce.ir
وب سایت : http://ipcce.ir/
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ - ۰۱:۳۰:۱۳